NU Actueel

Topotijdreis

  • 20 februari 2017
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: topotijdreis
 - NU Actueel Video bekijken

Hoe zag je woonplaats er in het jaar 1900 uit en hoe is deze gegroeid? Student Stef Verdonk laat het in sneltreinvaart zien in korte video’s. Verdonk studeert aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en kon vanwege een ziekte tijdelijk niet naar college. In de zee van tijd die hij daardoor kreeg, verzamelde hij alle data van de BAG, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen van het Kadaster.
Vervolgens schreef hij een programma dat de kaarten aan elkaar plakt. Het resultaat is een verbluffende animatie van de groei van de steden.

Opdrachten

Ga naar de website van topotijdreis. Tik in het zoekveld rechts Zwolle in. Selecteer in de tijdbalk het jaar 1820 en bekijk de kaart van Zwolle. Selecteer daarna in de tijdbalk 2016 en bekijk de kaart van Zwolle. Bekijk ook het filmpje dat Verdonk over Zwolle heeft gemaakt.

  1. Noem drie opvallende verschillen tussen de kaarten van Zwolle van 1820 en 2016.Hoe is de stad Zwolle gegroeid?
  2. Leg uit welk model bij Zwolle past:

– concentrisch groeimode

– sector-groeimodel

– meerkernen-groeimodel

  1. Rond 1800 woonden er ruim 2 miljoen mensen in Nederland. In 2016 waren dat er 17 miljoen. Noem twee verklaringen voor deze bevolkingsgroei.
  2. In het filmpje van Stef Verdonk over Zwolle is de urbanisatie van de laatste honderd jaar goed te zien. Waarom gaan steeds meer Nederlanders in steden wonen? Je kunt ook zeggen: Wat zijn de pullfactoren?
  3. Er zijn ook mensen die liever buiten een stad wonen. Noem enkele pushfactoren van een stad.
  4. Ga naar de website en zoek je eigen woonplaats of de plaats van je school op. Vergelijk de kaarten tussen 1815 en 2016. Bekijk eventueel een video van Stef Verdonk van de plaats. Zoek daarvoor op YouTube naar ‘geolekkers’ en de naam van jouw plaats. Beschrijf en verklaar de verschillen als je kijkt naar: de grootte van de plaats en de infrastructuur (wegen, spoorlijnen, waterwegen).

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?
Naar website