NU Actueel

Toerisme in Nederland harder gegroeid dan in EU

  • 11 december 2017
  • Niveau: Havo/vwo onderbouw
  • Bron: CBS
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Nederland trekt meer en meer toeristen. In de hele wereld en in de EU groeit het inkomend toerisme, maar Nederland doet het beter dan de wereldwijde en Europese gemiddelden, blijkt uit cijfers van het CBS. Wat levert dat Nederland op? En zitten er ook nadelen aan deze groei?

Opdracht

Bespreek met de klas wat de groei in inkomend toerisme in Nederland voor de economie betekent aan de hand van de volgende vragen:

  1. Is er bij inkomend toerisme sprake van import of export van diensten?
  2. Wie profiteert er allemaal van deze groei in inkomend toerisme?
  3. Zijn er ook negatieve externe effecten die voortvloeien uit het toenemende toerisme in Nederland?
  4. Hoe zouden deze negatieve externe effecten gecompenseerd kunnen worden?

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website