NU Actueel

Tijdelijke dam bij stuw Grave moet Maas weer bevaarbaar maken

  • 24 januari 2017
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Rijkswaterstaat gaat een tijdelijke dam bouwen achter (dus benedenstrooms) de kapotte stuw in de Maas bij Grave, zodat op dit deel van de rivier weer schepen kunnen varen. Het duurt waarschijnlijk twee weken voor de waterkering klaar is.

 

Opdrachten

1 Lees het artikel en bekijk het filmpje.
a Noem de oorzaak, de gevolgen en de tijdelijke oplossing van het probleem in de Maas.
b Leg uit dat de gekozen oplossing  zeer gecompliceerd is.

Infographic © Trouw

2 Bekijk ook de andere bronnen en GB54 44C/GB55 43D.
a De Maas is een regenrivier. Leg uit met behulp van de GB waarom juist in deze periode de dam flexibel moet zijn.
b Door de aanvaring komt het Maas-Waalkanaal ook in de problemen. Leg dit uit met een oorzaak-gevolg redenatie.

© Teunis Bloothoofd

3. In Nederland zijn stuwen en sluizen belangrijk voor de scheepvaart. Nederland heeft niet alleen veel knowhow over dijken en dammen die wereldwijd wordt verkocht, ook bij het bouwen van sluizen en stuwen speelt Nederland een rol. Bijvoorbeeld bij de nieuwe sluizen in het Panamakanaal die in juni 2016 zijn geopend.
a Leg uit waarom het Panamakanaal steeds belangrijker wordt en gebruik in je antwoord het begrip ‘global shift’.

 

Wilt u meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website