NU Actueel

Tientallen doden bij verkeersongelukken door lachgas

 - NU Actueel Video bekijken

Er zijn de laatste jaren tientallen doden en gewonden gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was. Uit een inventarisatie van de politie op verzoek van de NOS blijkt dat bij 63 dodelijke ongevallen lachgasgebruik werd geconstateerd, net als bij 362 ongevallen met (ernstig) letsel.

Opdrachten:

  1. Waarom is lachgas vooral populair onder jongeren?
  2. Open het NOS-artikel en bekijk het aantal ongevallen met lachgas in de afgelopen drie jaar. Wat kun je hieruit concluderen?
  3. Waarom is het moeilijk te achterhalen of lachgasgebruik de directe aanleiding is van een verkeersincident?
  4. Waarom werkt staatssecretaris Blokhuis aan een landelijk verbod op lachgas voor recreatief gebruik?
  5. Bekijk de info op NOSop3: Wat gebeurt er als je ballonnetje inhaleert?
  6. Als je vaak lachgas gebruikt kun je een ernstig B12-tekort oplopen. Wat zijn daar de gevaren van?
  7. Wanneer zou je volgens het advies van de RIVM nooit lachgas moeten gebruiken? 3x

 

Eigen mening:

Stelling: Er moet een landelijk verbod komen op het gebruik van lachgas’.

  1. Eens of oneens? Motiveer je mening.

 

Extra info: Lachgas afgelopen jaren gevonden bij 1800 ongelukken met tientallen doden

Extra info en filmpje NPO kennis: Wat doet lachgas met je?

Extra info: Burgemeester Veenendaal mag verkoop lachgas in horeca niet verbieden

Extra filmpje: Deze klachten krijg je na gebruik van lachgas

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site