NU Actueel

Te veel asielzoekers in noodopvang Ter Apel

 - NU Actueel Video bekijken

Er verblijven structureel te veel asielzoekers in de noodopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vorige week hebben honderden asielzoekers op stoelen en stretchers geslapen in het aanmeldcentrum. In die noodopvang is ruimte voor 275 mensen, maar uit navraag blijkt dat dat aantal regelmatig wordt overschreden. De gemeente eist dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maatregelen neemt.

Opdrachten:

  1. Wat is de taak van een aanmeldcentrum?
  2. Wat is de taak van het COA?
  3. Waarom zijn er op dit moment te weinig opvangplekken voor vluchtelingen?
  4. Waarom wil het maar niet lukken met het laten doorstromen van asielzoekers naar sociale huurwoningen?

Eigen mening:

Van de ruim 47.000 asielzoekers die in een opvangcentrum zitten wachten er ongeveer 14.000 op een woning. Elke week krijgen nieuwe asielzoekers een verblijfsvergunning, terwijl er niet genoeg sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Hierdoor groeit de groep asielzoekers die op een huis wacht elke week en moeten er noodlocaties worden geopend voor nieuwe asielzoekers.

  1. Moet Nederland als rijk westers land vluchtelingen opnemen terwijl er te weinig woningen beschikbaar zijn? Motiveer je mening.

 

Extra info: Waarom er te weinig opvangplekken zijn voor vluchtelingen

Extra info: Plotse toeloop in Ter Apel: honderden asielzoekers slapen op stoelen en stretchers

Extra info: Waarom is er zo’n groot tekort? + andere vragen over de asielopvangcrisis

Extra info: Het wil maar niet lukken met het laten doorstromen van asielzoekers

Extra filmpje: NOSop3: Waar kunnen de asielzoekers heen?

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site