NU Actueel

Talige honden

Honden horen verschillen tussen talen

 

Er is nieuw onderzoek gedaan naar het taalbegrip van honden. Achttien honden werden onder een hersenscanner geplaatst. Ze kregen fragmenten te horen van ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry, in het Spaans en het Hongaars. Elke hond kende maar één van die twee talen – tenminste: de baasjes spreken óf Spaans óf Hongaars. Ook wisselden de onderzoekers echte taal met wartaal af.

Wat bleek? De honden kunnen duidelijk het verschil horen tussen echte spraak en wartaal. Ook konden ze het Spaans van het Hongaars onderscheiden. Hoe ouder de honden waren, hoe beter ze daarin waren.

 

De resultaten van dit onderzoek zouden erop kunnen wijzen dat honden – en misschien wel alle zoogdieren – in staat zijn regelmatigheden in taal te herkennen, net als mensen. Of zouden honden betere luisteraars zijn dan andere dieren?

Ze wonen immers al heel lang samen met mensen in huis.

 

Als je een hond hebt, kun je zelf onderzoek doen: zeg eens

‘Seduto!’ (Italiaans voor ‘zit!’) of ‘¡Sentado!’ (Spaans) en kijk wat er gebeurt.

 

Vragen en opdrachten

 

Werk samen met een klasgenoot. De vragen 1a – 1e gaan over huisdieren.

1a  Hebben jullie huisdieren? Ken je mensen met katten of honden, een paard, een hamster, een goudvis of een exotisch dier? Welk dier heeft jullie voorkeur? Als je graag een huisdier wilt, maar je ouders zijn daartegen, wat zijn dan hun argumenten?

1b  Praten jij, je huisgenoten of anderen tegen de dieren? Op welke manier? En waarom eigenlijk, want je krijgt immers geen antwoord?

1c  Zou het verschil maken tegen wat voor soort dier je spreekt? Praten mensen anders tegen een hond dan tegen een goudvis?

1d  Heb je het idee dat dieren ook echt verstaan en begrijpen wat mensen zeggen?

1e  Denken jullie dat dieren naast de taal van de mensen die ze opvangen, ook nog andere menselijke signalen kunnen begrijpen of aanvoelen? Zo ja, welke?

 

Beantwoord 2a en 2b met een klasgenoot. Bespreek de antwoorden daarna in de klas.

2a  Lees het artikel. Noteer eventueel woorden die je niet begrijpt, zoals preverbaal. Zoek de betekenis op als je het woord nodig hebt om de tekst goed te begrijpen.

2b  Bespreek de twee resultaten van het onderzoek. Noteer die in twee zinnen.

 

Maak opdracht 3a individueel. Bespreek de vragen die je bedenkt, met een klasgenoot. Beantwoord daarna 3b, 3c en 3d samen en bespreek jullie antwoorden in de klas.

3a  Bij elk (wetenschappelijk) onderzoek waarover je leest of hoort, moet je kritische vragen stellen. Welke vragen bijvoorbeeld? Formuleer er minimaal drie.

3b  Welke antwoorden kunnen jullie op die vragen geven?

3c  De onderzoekers noemen de uitkomst ‘opwindend’. Wat vinden jullie? Waarom? Verwerk in je antwoord zo mogelijk kritiek op de omschrijving van de resultaten.

3d  Wat zou een volgende stap in dit soort onderzoek kunnen zijn?

 

3e  Stel dat je de onderzoekers moet interviewen voor het tijdschrift ‘Mijn huisdier’. Welke vragen zou je hun dan willen stellen?

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 84

Bron: TLPST nr. 84

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.