NU Actueel

Taal te voet

Het Nederlands behoort tot de Indo-Europese taalfamilie. De oorsprong daarvan ligt in het Zuid-Russische steppegebied. In het derde millennium voor onze jaartelling kwamen Russische steppevolken in West-Europa terecht. Maar hoe deden ze dat? Lang werd gedacht dat ze te paard kwamen. Nu is het grondig onderzocht.

Wetenschappers vergeleken het DNA in eeuwenoude paardenbotten die zijn opgegraven in Europa, met resten van paarden in Centraal-Azië. Als het Russische volk hier zo’n vijfduizend jaar geleden te paard zou zijn aangekomen, zou het DNA van de in Europa opgegraven botten overeen moeten komen met dat van de Aziatische botten. Maar dat bleek niet zo te zijn. Vijfduizend jaar geleden waren er in West-Europa waarschijnlijk zelfs nauwelijks paarden.

De conclusie van het onderzoek is dan ook dat het zogenoemde Russische ruitervolk niet te paard maar wel te voet naar West-Europa kwam. Dat gebeurde niet in een week, maar over een periode van een paar honderd jaar.

Vragen en opdrachten

Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.
1 Lees de tekst. Zoek uit wat de volgende termen betekenen, schrijf de betekenis op in eigen woorden en noteer tussen haakjes de bron:
1a Indo-Europese taal
1b DNA
1c migratie
1d taalkundige
1e archeoloog

Beantwoord de vragen 2a tot en met 2d samen met een klasgenoot en bespreek jullie antwoorden daarna in de klas.
2a Wat betekent de uitdrukking ‘nattigheid voelen’?
2b Over welke theorie voelden taalkundigen al een poosje nattigheid?
2c Waarom voelden taalkundigen die nattigheid?
2d Hadden de taalkundigen er gelijk in dat ze ‘nattigheid’ voelden? Licht je antwoord toe.

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 82 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 82

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.