NU Actueel

Stuwmeer Californië

 - NU Actueel Video bekijken

Door overvloedige regenval in Californië (VS) is de waterstand in Lake Berryessa zo hoog dat de Glory Hole Spillway het overtollige water op een spectaculaire manier afvoert.

Bekijk het filmpje op YouTube  en lees wat de Volkskrant er over schrijft:

Met behulp van Google Earth kun je de omgeving van de Glory Hole Spillway verkennen. Klik hier om de geotour te downloaden.

Opdrachten

1 Bekijk het filmpje.

a Beschrijf wat je ziet door Lake Berryessa te vergelijken met een wastafel.

b Noem twee gevolgen van de hoge waterstand.

2 Lees het artikel van de Volkskrant.

a Door de combinatie van krachtige wind met extreme regenval moeten mensen worden geëvacueerd in Californië. Welk gevaar dreigt er namelijk?

b Gebruik de atlas en leg uit waarom neerslag eigenlijk heel welkom is in Californië.

3 Bekijk de geotour.

a Zoek in de atlas de kaarten op over natuurgeweld in de Verenigde Staten. Welk natuurgeweld kan in dit deel van de VS voor grote problemen zorgen?

b Water in stuwmeren kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Waarom is er juist op deze plaats een stuwmeer aangelegd? Tip: Bekijk het gebied ten westen van Lake Berryessa.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?
Naar website