NU Actueel

Stuwdam in Turkije

  • 13 november 2018
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Binnenkort wordt er een stuwdam in Turkije opgeleverd. Het land bouwt al decennia aan een serie stuwdammen in de rivieren de Eufraat en de Tigris. De grootste dam, de Ilisu-dam in de provincie Mardin, is af en gaat binnenkort dicht. Stroomopwaarts zal een gebied rond de Tigris van 35 vierkante kilometer, waar nu tienduizenden mensen wonen, onder water lopen.

De bouw van deze dam is al sinds de eerste plannen onderwerp van hevig debat. Milieubeschermers vrezen voor flora en fauna in dit gebied. Voor migratie van vissen in de rivier is een stuwdam desastreus en landbouwgrond gaat verloren. Ook het stadje Hasankeyf aan de Tigris herbergt een grote en diverse geschiedenis: Koerden, Perzen, Arabieren, Turken en christenen hebben er allemaal hun sporen nagelaten. Volgens Historici zullen 300 historische plaatsen onder water verdwijnen. De Turkse regering heeft besloten een stukje van het erfgoed te redden: een aantal historische objecten in Hasankeyf is verplaatst naar een hoger gelegen deel door een Nederlands bedrijf.

Maar volgens de Turkse regering zijn de dammen hard nodig voor het opwekken van energie. En voor irrigatie van het omliggende gebied. Daarnaast geven de dammen Turkije een machtsmiddel in handen: het stroomgebied van de rivieren in Syrië en Irak wordt afhankelijk van Turkije, dat kan bepalen hoeveel water er wordt doorgelaten.

 

Opdrachten

Lees de tekst, bekijk de afbeelding en het filmpje.

 

1

a Welke landen grenzen in het oosten aan Turkije?

b Voor welk buurland zijn de volgende Turkse rivieren belangrijke waterleveranciers?

– Kura

– Kars

– Araks

– Tigris

– Eufraat

c Welke twee Turkse rivieren stromen door Irak?

 

2

a Noem enkele voordelen die stuwdammen in het algemeen opleveren.

b Welke voordelen noemt de Turkse regering voor de stuwdam van Hasankeyf?

c Noem enkele nadelen die stuwdammen in het algemeen kennen.

d Welke specifieke nadelen horen bij de stuwdam van Hasankeyf?

 

3 Zoek in de atlas de kaart Turkije Bodemgebruik en waterbeheer  op. Klik op link 1 en link 2 van Earth Google om de omgeving van Hasankeyf te bekijken.

a Hoe heet de rivier waaraan Hasankeyf ligt?

b Hoe kan de landbouw in de omgeving profiteren van de nieuwe stuwdam?

c Bekijk de kaarten over de Binnenlandse migratie en het Bruto Binnenlands Product van Turkije. Waarom zijn de argumenten van de Turkse regering voor deze stuwdam wel logisch?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website