NU Actueel

Spits je oren voor laattaarts

Het kost niets om er kennis mee te maken. Je hoeft alleen maar je oren te spitsen. Dan kun je het elke dag wel horen: straattaal. Je spreekt die taal onder vrienden, maar het is ook een beetje een geheimtaal: buitenstaanders begrijpen er meestal helemaal niets van.straattaal

Hoe ontstaat straattaal? Je neemt woorden uit andere talen over (bijvoorbeeld mattie uit het Surinaams), je verhaspelt woorden (‘Warr gha jai?’ in plaats van ‘Waar ga je heen?’) of je draait ze (gedeeltelijk) om (zeggen wordt dan gezze).

Achterstevorentaal kom je trouwens niet alleen in het Nederlands tegen. Het komt over de hele wereld voor, onder meer in het Frans. Daar heet achterstevorentaal Verlan, het omgekeerde van L’envers, wat ook al ‘het omgekeerde’ betekent.

In Groot-Brittannië zijn in straattaal nieuwe betekenissen voor man ontstaan. Man kan ‘ik’, ‘je’, ‘hij’ of ‘wij’ betekenen. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Je moet goed je oren spitsen om te begrijpen over wie het gaat.

Meer weten over Nederlandse straattaal? Spijker je kennis bij via deze pagina of deze pagina.

Vragen

Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en bespreek het antwoord daarna in de klas.

1 Welke straattaalwoorden gebruik jij veel? Noem er drie en bedenk hoe ze zijn ontstaan: Komen ze uit een andere taal? Is het achterstevorentaal? Of zijn de woorden op een andere manier gevormd?

Doe opdracht 2 samen met een klasgenoot.

2 Mattie betekent ‘vriend’, dat weet iedereen. Maar er zijn ook veel straattaalwoorden die lang niet zo bekend zijn. Kijk maar eens in het straatwoordenboek. Zoek allebei drie leuke woorden uit en laat de ander raden wat ze betekenen.

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 69

Bron: TLPST nr. 69

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.