NU Actueel

Stofhoos

 - NU Actueel Video bekijken

In het centrum van Apeldoorn was op vrijdagmiddag 2 juni een stofhoos te zien. Een miniwindhoos pakte het stof op en bewoog zich over het kale en zanderige terrein. In Keulen was op 4 juni een Staubteufel te zien op een kaal voetbalveldje. Volgens weerman Christian Versloot zijn dit perfecte omgevingen voor een stoofhoos. ‘Het zand warmt snel op terwijl het op enige hoogte koeler is. De kleine kolom warme lucht stijgt snel omhoog, waardoor ter plaatse een tekort aan lucht ontstaat. Doordat zo’n druktekort wordt aangevuld met lucht uit de directe omgeving kan er een draaiende beweging ontstaan, Dat is vergelijkbaar met het leeglopen van een badkuip.’ 

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk de twee video’s over Apeldoorn en Keulen.

a Wat is de overeenkomst tussen beide windhoosjes?

b Hoe ontstaat volgens weerman Versloot een stofhoos?

c Leg uit waarom er op de grond een laag drukgebiedje ontstaat.

d De wind krijgt in dit lage drukgebiedje een bepaalde afwijking die je op het filmpje goed kunt zien. Leg deze afwijking uit met de wet van Buijs Ballot. Je mag het ook met een tekening verduidelijken.

2 Bekijk het filmpje over een waterhoos bij Ameland:

a Welke twee overeenkomsten en verschillen zie je tussen een stofhoos en een waterhoos?

b Ga naar de website van het KNMI over windhozen. Wat is volgens het KNMI een duidelijk verschil tussen windhozen en stofhozen?

c In welke periode van het jaar ontstaan in Nederland soms windhozen? Leg uit waarom

3 Zoek in de GB 55ste druk Verenigde Staten – Natuurgeweld op.

a In welk deel van de Verenigde Staten komen de meeste hurricanes en tornado’s voor en welke verklaring kun je hiervoor geven?

b Orkanen met dezelfde kracht kunnen in de VS voor verschil in schade zorgen. Leg uit.

c Zet de woorden “Orkaan” en “Tornado” naaste elkaar en noteer de verschillen tussen beide. Denk hierbij aan: ontstaan, duur, kracht, energiebron, neerslag, herkenning, voorspelling,  periode in het jaar en omvang.

d De Meteorologen zien een verband tussen het frequenter voorkomen van orkanen en tornado’s en de klimaatsverandering. Leg dit uit.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode?

Naar website