NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

In het centrum van Apeldoorn was op vrijdagmiddag 2 juni een stofhoos te zien. Een miniwindhoos pakte het stof op en bewoog zich over het kale en zanderige terrein. In Keulen was op 4 juni een Staubteufel te zien op een kaal voetbalveldje. Volgens weerman Christian Versloot zijn dit perfecte omgevingen voor een stoofhoos. ‘Het zand warmt snel op terwijl het op enige hoogte koeler is. De kleine kolom warme lucht stijgt snel omhoog, waardoor ter plaatse een tekort aan lucht ontstaat. Doordat zo’n druktekort wordt aangevuld met lucht uit de directe omgeving kan er een draaiende beweging ontstaan, Dat is vergelijkbaar met het leeglopen van een badkuip.’ 

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk de twee video’s over Apeldoorn en Keulen.

a Wat is de overeenkomst tussen beide windhoosjes?

b Hoe ontstaat volgens weerman Versloot een stofhoos?

2 Bekijk het filmpje over een waterhoos bij Ameland:

a Welke overeenkomsten zie je tussen een stofhoos en een waterhoos?

b Welke verschillen zijn er ook te zien?

c Ga naar de website van het KNMI over windhozen. Wat is volgens het KNMI een duidelijk verschil tussen windhozen en stofhozen?

3 Zoek in de atlas de kaart Verenigde Staten – Hurricanes en tornado’s op.

a In welk deel van de Verenigde Staten komen de meeste hurricanes en tornado’s voor?

b Welke verklaring kun je hiervoor geven?

c Waarom richtte de orkaan Katrina juist in New Orleans zoveel schade aan

d Zal in de VS het aantal hurricanes en tornado’s door klimaatverandering toe- of afnemen? Leg je keuze uit.

VMBO:

4 Op 1 juni is De Kleine Bosatlas 61e editie verschenen: voor het volledige vmbo.

a Noem de 7 hurricanes die tot de zwaarste categorie behoren.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode?

Naar website