NU Actueel

Steeds meer 55+’ers kennen ‘hongerjaren’

  • 24 januari 2018
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: CBS
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Ondanks de aanhoudende economische voorspoed, zijn er bevolkingssegmenten in Nederland die daar maar weinig van merken, zoals de 55-65 jarigen (zie grafiek). Het kaartje van Nederland toont de armoedespreiding in Nederland. Bespreek deze hardnekkige armoede, ondanks de huidige situatie van hoogconjunctuur.

Opdrachten

  1. Wat zou kunnen verklaren dat na het 50e levensjaar het percentage mensen met een laag inkomen toeneemt?
  2. Wat verklaart vervolgens de duidelijke afname van dit percentage vanaf het 65e levensjaar?
  3. Leg het begrip ‘hongerjaren’ uit de titel in dit verband uit.
  4. Wat valt je op aan de spreiding van de lage inkomens in Nederland?

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website