NU Actueel

Sprinkhanenplaag in Kenia

 - NU Actueel Video bekijken

Laikipia is een gebied met weidse graslanden op de evenaar in het midden van Kenia. Laikipia ligt meer dan 400 kilometer van Ethiopië en Somalië, waar de woestijnsprinkhanen vandaan kwamen gevlogen in december. De zwermen in Kenia zijn de grootste in zeventig jaar. De sprinkhanen, die zo’n zeven centimeter lang worden, zijn met miljarden.
De bewoners dromen van recordoogsten na de ongewoon lange regens van de laatste maanden. Maar de overdadige landbouwgewassen werken ook als een magneet op de vraatzuchtige woestijnsprinkhanen.

De insecten vermenigvuldigen zich extreem snel: vrouwtjes leggen tijdens hun leven van drie à vijf maanden meer dan 50 eitjes. Een woestijnsprinkhaan leeft ongeveer drie maanden, vreet dagelijks een tot twee gram en kan 150 kilometer per dag afleggen. De uitzonderlijke zware regenval van de afgelopen maanden maakt het haast onmogelijk om de levenscyclus van de sprinkhanen te doorbreken. En de kans dat de volgende generatie op grote schaal oogsten gaat aanvreten, neemt toe.

De komende weken verspreiden de zwermen zich verder naar Noord-Oeganda, Zuid-Soedan en zelfs naar het noorden van Congo. Voor Kenia lijkt er weinig anders over te blijven dan wachten tot juni, als het droge seizoen begint. Misschien draaien de winden nog en maken die een einde aan de sprinkhanenplaag.

Bron: NOS / de Volkskrant

Opdrachten

KB142-143 Afrika Landschap-serie

GB184-185 Afrika – Landschap

1 Lees de tekst, bekijk het filmpje en bekijk de kaarten KB142-143 en GB184-185.
a Wie helpen allemaal om de sprinkhanen te bestrijden?
b Waar komen de sprinkhanen vandaan?
c Beschrijf de levenscyclus van de woestijnsprinkhaan.
d Welke oorspronkelijke plantengroei kom je tegen in Kenia?

GB240B Aarde Luchtdruk en winden in januari

GB240D Aarde Luchtdruk en winden in juli

2 Bekijk de kaarten GB240B en 240D.
a Hoe kun je zien dat het wel logisch was dat de sprinkhanen in Kenia uit Somalië en Ethiopië kwamen?
b Is er inderdaad een kans dat de winden gaan draaien en dat daardoor de sprinkhanenplaag ophoudt?
c Bekijk dit filmpje ook. Vind jij dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen een goede oplossing is voor de sprinkhanenplaag? Waarom wel of niet?

GB248A Aarde – Uitbreiding woestijn

GB188E Landdegradatie

GB188F Afrika Waterschaarste

3 Bekijk GB248A, GB 188E en GB188F.
a Leg uit wat met het begrip verwoestijning wordt bedoeld.
b Beargumenteer waarom de neerslag in Ethiopië meer dan welkom was.
c Het Coronavirus en de woestijnsprinkhanen hebben grote invloed op het maatschappelijk leven. Geef hiervan een paar voorbeelden.
d Waterschaarste is op de geografische breedte waarop Laikipia ligt niet overal even groot in Afrika. Verklaar dit verschil. Tip kijk goed naar de hoogte!
e Kenia wordt regelmatig getroffen door waterschaarste. Welke sector wordt het eerst getroffen bij waterschaarste en welke sector het laatst? Kies uit:
– drinkwatervoorziening
– landbouw
– industrie
Leg je keuze uit.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4, hoofdstuk 1 Weer en Klimaat.