NU Actueel

Soms gaan vrouwtjes heel vreemd

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Woelpadden zijn kleine amfibieën uit kurkdroge gebieden. In de woestijn van Arizona leven de padden het grootste deel van het jaar ondergronds. Pas na een bui komen ze naar boven, eten zich bolrond en paren in regenplassen. In korte tijd ontwikkelen zich de dikkopjes: binnen een week hebben ze al pootjes. Snelheid is geboden want een regenplas in de woestijn is zo opgedroogd.

 

Opdrachten

Bekijk de film Spadefoot Toad. Zet zo nodig de ondertiteling aan. Uit een publicatie uit 2020 blijkt dat de vrouwtjes van de gewone woelpad (Spea bombifrons) een inschatting maken van de diepte van de plasjes. Zijn het kleine, ondiepe plasjes, dan paren zij het liefst met mannetjes van een andere soort, de Mexicaanse woelpad (Spea multiplicata). De eigen mannen kwaken dan voor niets.

1  In de poeltjes eten sommige dikkopjes andere dikkopjes op. Noem twee redenen dat kannibalisme voordelig is voor de dikkopjes.

Lees het artikel vanTrouw: Bastaard kan redding brengen bij slinkende overlevingskansen.
Welk voordeel heeft een vrouwtje van de gewone woelpad van de paring met een mannetje van de andere soort?
Welk kenmerk hebben Mexicaanse woelpadmannetjes die aantrekkelijk zijn voor de vrouwtjes van de gewone woelpad?
Bestudeer de foto van de padden op Female Toads Seek a Good Man – Even if He’s Another Species. Noem twee uiterlijke verschillen tussen de soorten.
Om welke reden zou je de soorten tot één soort kunnen rekenen?

Binas 76B2 en 3 Het DNA van beide soorten is vrijwel gelijk: beide soorten hebben ongeveer dezelfde genen. Ook hebben de cellen hetzelfde aantal chromosomen (2n=26).
Ga uit van een hybride woelpad, een nakomeling van de gewone woelpad en een Mexicaanse woelpad. In de voorplantingstijd maakt dit dier geslachtscellen.
Licht toe hoe de meiose bij de hybride woelpadden verloopt en er vier haploïde geslachtscellen ontstaan uit een voorlopercel.
Licht toe dat de hybriden vruchtbaar zijn.

4  Zijn er ondiepe poeltjes dan kiezen vrouwtjes van de gewone woelpad voor mannetjes van de Mexicaanse woelpad die in een laag ritme kwaken.
Licht toe dat zij door hun keuze bepalen welk allelen in de volgende generatie woelpadden terechtkomen en zo de evolutie van de Mexicaanse woelpad beïnvloeden.

 

Bronnen

Trouw: Bastaard kan redding brengen bij slinkende overlevingskansen
Arizona GameAndFish: Spadefoot Toad
Inside science: Female Toads Seek a Good Man – Even if He’s Another Species

 

Meer weten?

Arizona GameAndFish: Desert Amphibians
Science: Female toads engaging in adaptive hybridization prefer high-quality heterospecifics as mates
Wikipedia: Plains spadefoot toad
Newsweek: These Female Toads Have Sex With Another Species If Their Own Males Are Lacking in Quality
NCBI: Genome of Spea multiplicata, a Rapidly Developing, Phenotypically Plastic, and Desert-Adapted Spadefoot Toad

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 4 havo H7 Soorten en relaties en 4 vwo H6 Soorten en populaties.