NU Actueel

Smartphone-app ontdekt oogafwijkingen bij kinderen

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Medische apps
Leukocorie (witte pupil, bovenste foto) is niet de enige aandoening die je met een app kunt opsporen. Er komen steeds meer medische apps in omloop. Steeds vaker meten sensoren in mobiele telefoons automatisch bepaalde klinische parameters. Vervolgens volgt bij afwijkende meetgegevens een advies de huisarts te bezoeken.

De regering laat nu, tijdens de Corona-crisis, ICT-bedrijven een app ontwikkelen die aangeeft of iemand in de omgeving Corona besmet is. Deze app moet verdere verspreiding van het virus voorkomen.

 

Opdrachten

Lees de tekst ‘Smartphone-app ontdekt vroegtijdig oogafwijkingen bij kinderen’

1a  Noem een voordeel van medische apps.
b  Noem een nadeel van medische apps.

2  Binas 87C2,3 In het artikel staat dat de rode ogen bij een flitsfoto veroorzaakt zijn door invallend licht dat terugkaatst op het rode netvlies. Leg uit dat dit biologisch niet juist is.

3a  Licht toe wat er gebeurt als er veel licht in je ogen valt.
b  Waardoor treedt dit verschijnsel niet op bij flitsfoto’s?

4a  Leg kort uit hoe de Cradle-app werkt.
b  De Cradle-app heeft nu een betrouwbaarheid van 80%. Beargumenteer of jij dit voldoende vindt.

5  Ook bij staar zie je een witte pupil. Wat veroorzaakt de witte kleur bij staar?

Bekijk de video Retinoblastoma.  Leukocorie kan duiden op retinoblastoma.
a  Op welk chromosoom ligt het RB1-gen en op welk deel van dat chromosoom.
b  Dit is een vorm van netvlieskanker (retinablastoom). Binas 70D Welk ander gen ligt in de buurt van het RB1-gen op dit chromosoom?

7  Een kind heeft aan beide ogen een ‘witte’ pupil. Licht toe of de aandoening dan erfelijk is of veroorzaakt is door een spontane mutatie.

Om het netvlies te kunnen bekijken maakt een oogarts gebruik van fundoscopie. Allereerst krijgt de patiënt oogdruppels om de pupil wijder te maken. Een speciale funduscamera legt de bloedvaten in het netvlies vast. In welk deel van het oog verslappen spieren door de oogdruppels?

De foto laat een beeld uit de video zien en toont van tumoren in het netvlies.

Welk deel van het netvlies zie je schuin rechtsboven in de foto?
b  Licht toe hoe je dit onderdeel van het oog kunt herkennen.

 

Bronnen

De Volkskrant: ‘Smartphone-app ontdekt vroegtijdige oogafwijkingen bij kinderen’
Hippo Education: ‘Retinoblastoma’

 

Meer weten?

BT.com: ‘Smartphone app scans photos of children to spot signs of eye disorders’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 5 vwo H14 Waarnemen