NU Actueel

Slecht lezen in een onderzoekslaboratorium

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

In bepaalde delen van de Verenigde Staten is de kwaliteit van het drinkwater pas gegarandeerd als het water wordt ontsmet. Een van die ontsmettingsmiddelen is natriumhypochloriet (NaOCl).  Het hypochloriet-ion is, behalve werkzaam als antimicrobiële stof, ook in staat lood(II)carbonaat om te zetten in lood(IV)oxide.  Lood(II)carbonaat zit vaak “vastgeplakt” aan loden waterleidingen, die in de VS nog steeds aanwezig zijn.

Amerikaanse wetenschappers experimenteerden onlangs met chemisch gedefinieerd drinkwater. Hiermee probeerden ze allerlei effecten in die loden waterleidingen op de aanwezigheid van opgeloste loodionen te onderzoeken. Daarbij deden de onderzoekers een hele andere ontdekking dan gedacht, lees in dit artikel wat ze ontdekten.

Opdrachten

  1. Is MnO2 een katalysator? Motiveer je antwoord
  2. Wat is de reden dat je loodionen in het drinkwater wilt vermijden? Verklaar je antwoord aan de hand van een gegeven uit Binas.
  3. Geef de formule van het hypochloriet-ion.
  4. Is het hypochloriet-ion een oxidator of reductor? Beredeneer je antwoord.
  5. Zal de molariteit van de mangaanchloride oplossing hoger/gelijk/lager zijn geweest dan 2,0 micromolair magnesiumchloride-oplossing?
    Neem aan dat de student uitgaat van een 2,0 micromolaire oplossing. Beredeneer je antwoord.
  6. Verklaar dat als er mangaanionen in het water in de loden leiding aanwezig is, deze leiding langzaam zal “oplossen”.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie Overal
Naar website Chemie

Bron: C2W

Bron afbeelding: Shutterstock