NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

Ten oosten van Caïro is ongeveer 714 vierkante kilometer woestijngebied vrijgemaakt en in 2050 moeten er zeven miljoen mensen wonen. Hoe de nieuwe hoofdstad van Egypte gaat heten, is nog niet bekend. Hoe die eruit gaat zien, kunnen we al aardig zien op de eerste beelden van de stad. Voor wie meteen denkt aan de metropolen aan de Perzische Golf zoals Dubai, Abu Dhabi of Doha: dat is niet toevallig. Dubai was voor de projectontwikkelaars het voorbeeld.
Op een billboard aan de rand van de nieuwe hoofdstad staat een foto van de man aan wie Egypte dit grote project dankt. Dat is generaal Abdul Fatah al-Sisi, hij is aan de macht sinds 2014. Zolang de nieuwe hoofdstad geen officiële naam heeft, is Sisi-City voorlopig de naam.
Egypte is niet het eerste land waar een nieuwe hoofdstad wordt opgericht. Het gebeurde in Brazilië, in Kazachstan, in Myanmar. In ­Indonesië zijn ze ermee bezig.
Voor weinig wereldhoofdsteden werd het kenmerk ‘onleefbaar’ de laatste decennia vaker gebruikt dan voor Caïro. Deze stad is met zeventien miljoen inwoners extreem dichtbevolkt. Om deze stad leefbaar te maken, zijn miljarden nodig. Dat geld zeggen de vele tegenstanders van ‘Sisi-City’ wordt nu gebruikt voor een Egyptisch Dubai. Daarmee willen de machthebbers zichzelf van Caïro verlossen.
Als Caïro blijft groeien, bestaat het risico dat de oude hoofdstad voor het eind van de 21ste eeuw weer aan de nieuwe vastzit.

Bron: Volkskrant, bewerkt

Opdrachten 

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Waarom wordt er een nieuwe hoofdstad in Egypte gebouwd?
b Wat is een metropool?
c Verklaar de naam Sisi-City.
d Er zijn voor- en tegenstanders van de nieuwe hoofdstad. Welke argumenten gebruiken de tegenstanders?

Verplaatste hoofdsteden

2 Bekijk de kaart over de verplaatste hoofdsteden.
a Op welke twee manieren kan een land een nieuwe hoofdstad krijgen?
b Wat valt op wanneer je de afstanden tussen de oude en nieuwe hoofdsteden vergelijkt?
c Stel je voor dat in Nederland de hoofdstad gewijzigd zou worden. Welke bestaande stad zou de nieuwe hoofdstad moeten worden? Verklaar je keuze.

GB56 166A Afrika – Bevolkingsdichtheid

GB56 172 Nigeria

GB56 173C Nigeria Cultuurgebieden

GB56 143A Indonesië Bevolkingsdichtheid

3 Gebruik de kaarten uit de Bosatlas en de links naar Google Maps bij het geven van je antwoorden.
a Volgens de tekst groeien de oude en nieuwe hoofdstad voor het eind van deze eeuw weer aan elkaar vast. Ga naar Google Maps en zoom in op Caïro en New Cairo. Denk jij dat de steden aan elkaar gaan vastgroeien?
b Gebruik de atlaskaart GB 172 over Nigeria. Vergelijk de geografische ligging van de oude en nieuwe hoofdstad. Is Abuja op een logische plek aangelegd?
c Kijk even rond in Abuja met Google Maps. Hoe kun je zien dat het een nieuwe stad is?
d Gebruik de atlaskaart GB143A Indonesië – Bevolkingsdichtheid. Nusantara wordt de nieuwe hoofdstad op Kalimantan. Waarom is dat volgens jou een logische locatie?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 1, hoofdstuk 2 Bevolking en cultuur en in deel 2, hoofdstuk 2 Steden.

 

De volgende NU Actueel verschijnt op dinsdag 24 mei.