NU Actueel

Schiermonnikoog protesteert!

  • 6 december 2021
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: RTBNoord
 - NU Actueel Video bekijken

In 2016 werd het Natura2000-gebied ‘De Wadden’ gekozen tot mooiste natuurgebied van Nederland. Bovendien staat het gebied op de Werelderfgoedlijst. De Wadden worden vanaf de vorige eeuw bedreigd door de garnalenvisserij, gasboringen, militairen en vervuiling door de mens.
Op de Noordzee verschijnen steeds meer winmolenparken die energie opwekken. Het is de bedoeling dat de stroom van een nieuw windmolenpark, dat ten westen van het bestaande Geminipark wordt gebouwd, via een zeekabel richting de Eemshaven gaat. Een van de tracés die in de planning staat, is dwars door de oostkant van Schiermonnikoog. De eilanders protesteerden afgelopen september tegen de aanleg van deze kabel tijdens het bezoek van demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken. Het protest was duidelijk: ‘Blijf van de natuur en ons eiland af!’. De eilanders willen dat de kabel niet over het eiland gaat, maar dat de aanlanding via de oostkant van de Nederlandse wadden loopt.

Bron: NOS

Het ministerie van Economische Zaken is na nieuw onderzoek van mening veranderd. Er worden nu zeven varianten onderzocht waarbij de voorkeur toch uit gaat van de oostelijke route. Daar liggen al meerdere kabels en ook een gasleiding. De laatste zou in de toekomst gebruikt kunnen worden voor het vervoer van waterstof dat mogelijk op zee kan worden geproduceerd.

Bron: RTVNoord, NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Welke bedreigingen voor de Wadden waren er al sinds de vorige eeuw?
b Welke bedreiging kwam er recent bij? Bekijk de locatie via Google Maps.
c Bekijk de kaartjes op de site van de NOS. Naar welke haven gaan de stroomkabels lopen?
d Waarom kiest het ministerie van Economische Zaken nu waarschijnlijk wel voor de oostelijke route voor de kabel?
e Waaruit blijkt dat het ministerie rekening houdt met de energietransitie bij de keuze voor de oostelijke route?

2 Bekijk de Waddeneilanden via Google Maps en zoek ze op in de atlas op de kaart van Noord-Nederland.
a Een ezelsbruggetje om de volgorde van de Nederlandse Waddeneilanden te onthouden is TVTAS. Wat is de betekenis van deze letters?
b Er is ook een ezelsbruggetje voor de Duitse Waddeneilanden: ‘Welcher Seemann liegt bei Nanni im Bett?’ Welke Duitse Waddeneilanden van oost naar west zijn dit?
c Welke landen behoren tot de Wadden?
d Welk land bedreigt op basis van deze kaart de Natura-2000 gebieden het meest? Leg je antwoord uit.

3 De aanleg van de stroomkabels heeft alles te maken met de energietransitie.
a Wat wordt er bedoeld met energietransitie?
b Zoek in de atlas de kaarten op over Nederland – energie (KB 55ABC of GB 62H, 63C en 65B). Hoe kun je zien dat er ten noorden van Schiermonnikoog windenergie wordt opgewekt?
c Onder welk Waddeneiland wordt aardgas gewonnen?
d Welke gevolgen kan aardgaswinning hebben voor de Wadden?
e Welk slim hergebruik van gasleidingen in de Noordzee is in de toekomst waarschijnlijk mogelijk?

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 3, hoofdstuk 2 Bronnen van energie.

De volgende NU Actueel, de eindejaarsquiz, verschijnt op vrijdag 10 december.