NU Actueel

Russisch gas naar China

 - NU Actueel Video bekijken

Bij de stad Blagovesjtsjensk verdwijnt de 3000 kilometer lange gasleiding, de Power of Siberia, in een tunnel onder de bevroren Amoer. Die leiding komt aan de andere kant van de rivier bij de Chinese stad Heihe weer boven de grond.
Met 55 miljard euro aan pijpleidingen en gasfabrieken zet het Russische Gazprom groots in op een toekomst dichter bij China.
Na vijf jaar bouwen openden de Russische president Poetin en de Chinese president Xi deze week de eerste gasleiding van Rusland naar China. De Russen hakten zich een weg door taigabossen waar de mens zich niet eerder gewaagd heeft. Tussen beren, en in temperaturen tot min 60, leverden ze dit megaproject op. Voor het eerst zal Russisch gas niet alleen naar het westen, maar ook naar het oosten stromen.
De verschillen tussen de Russische stad Blagovesjtsjensk en de Chinese stad Heihe zijn groot. Heihe steekt Blagovesjtsjensk de loef af met een skyline van nieuwe winkelcentra, hoge flatgebouwen en een reuzenrad zoals de Londen Eye.
Het gebied maakt een enorme ontwikkeling door. Een paar kilometer stroomafwaarts van deze steden hangt een gloednieuwe rode hangbrug: de eerste autobrug tussen Rusland en China. Stroomopwaarts ligt de bouwplaats van een futuristische kabelbaan: de eerste kabelbaan tussen Rusland en China, ontworpen door een Nederlands architectenbureau. En nog een paar rivierkronkels verderop de eerste treinbrug, die volgend jaar opengaat.
President Poetin neemt een gok met de Power of Siberia. China kan ook een andere gasleverancier kiezen dan Rusland. Het is dus belangrijk voor Rusland om de verhoudingen met China niet te verstoren.

Bron: de Volkskrant, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk daar het kaartje goed. Bekijk ook het filmpje en Streetview.
a Over welk deel van Rusland gaat de tekst?
b Wat kun je zeggen over het klimaat langs het traject van de Power of Siberia?
c Hoe heten de twee gasvelden waaruit het aardgas komt?
d Aardgas is een fossiele brandstof. Welke fossiele brandstoffen ken je nog meer?
e Welke fossiele brandstof is het meest en welke minst vervuilend?
f Zijn de volgende uitspraken juist of onjuist?

  • De meeste aardgasleidingen vind je in het westen van Rusland.
  • Binnen de Noordpoolcirkel wordt geen aardgas gewonnen.
  • Door de pijpleidingen van Gazprom wordt veel gas geïmporteerd.
  • De productie van aardgas in Rusland wordt zee milieubewust aangepakt.
  • De taigabossen zijn de grote loofbossen in Rusland.

g Hoe noem je de kronkels in een rivier bij het vak aardrijkskunde?
h Ga naar Streetview en geef drie bewijzen dat deze opnamen in Blagovesjtsjensk is gemaakt.

Grote Bosatlas 134/135 – Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken

2 Gebruik het kaartje op de site van de Volkskrant en GB 134/135.
a  Leg uit waarom de Power of Siberia zo’n vreemde bocht maakt.
b  De grens tussen China en Rusland wordt hier gevormd door de Amoer. Hoe noem je zo’n grens?
c  Noem drie grote rivieren in Rusland.
d Geef twee redenen waarom Gazprom de leiding via Heihe laat lopen.

 

Grote Bosatlas 136E – Aardgas

Grote Bosatlas 139 – A Industrie

3 Gebruik GB 136E en GB 139A.
a  In welk deel van Rusland wordt veel aardgas uit de grond gehaald?
b Hoe wordt de Power of Siberia op de atlaskaart aangegeven?
c Hoe kun je op de kaart(en) zien dat er veel aardgas naar West- en Midden-Europa wordt getransporteerd?

Grote Bosatlas 169 – A Natuurlijke hulpbronnen en industrie

4 Bekijk GB 169A en vergelijk deze kaart met GB 139A.
a Op welke manier wordt de meeste energie in het noordoosten van China opgewekt?
b Wat voor brandstof gebruiken deze centrales?
c In welke deel van Rusland en China, noem de windrichting, liggen de industriegebieden?
d Noem twee overeenkomsten en twee verschillen tussen de industriegebieden in beide landen.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 2 hoofdstuk 4 Op weg naar een duurzame wereld en deel 3 hoofdstuk 2 Archief van de aarde.