NU Actueel

Romeins tempelcomplex ontdekt in Oost-Gelderland

 - NU Actueel Video bekijken

In Gelderland hebben archeologen een compleet en vrijwel ongeschonden Romeins heiligdom ontdekt. Op de plek zijn onder andere meerdere tempels, altaren, resten van offers en godenbeelden gevonden. Romeinse soldaten gebruikten die tempels om hun goden te aanbidden. Het tempelcomplex werd ontdekt door vrijwilligers. Zij werden op het spoor gezet door een kiezelbed, dat een Romeinse weg bleek te zijn.

Opdrachten:

 1. Gebruik je lesboek.
  1. Noteer de naam van het tijdvak waarin Romeinen in het gebied waren dat we nu Nederland noemen.
  2. Zet de jaartallen van het tijdvak erbij.
  3. Zoek op waar de grens van het Romeinse rijk in Nederland liep. Je kunt daarvoor ook de bronnen hieronder gebruiken.
   Noteer de naam van de rivier die als grens gebruikt werd.
  4. Noteer de Romeinse naam voor de grens.
  5. Zoek op wie er ten noorden van die grens woonden. Noteer de naam van dat volk.
  6. Leg uit waarom er veel Romeinse soldaten langs de grens woonden.
 2. Bekijk op NU.nl het filmpje en lees het artikel.
  1. Noteer de naam van de plaats waar het tempelcomplex gevonden is.
  2. Gebruik zo nodig een atlas. Leg uit of deze plaats in het Romeinse rijk lag.
  3. Er zijn enkele tientallen votiefstenen gevonden. Leg uit wat votiefstenen zijn.
  4. Beschrijf wat de onderzoekers afleiden uit de haardkuilen die rond de tempels gevonden zijn.
  5. Leg uit waarom mensen in de tijd van Grieken en Romeinen offers brachten.
  6. Leg uit hoe de onderzoekers weten dat dit heiligdom vooral door Romeinse soldaten gebruikt werd.
 3. Behalve (resten van) gebouwen, zijn ook veel kleinere voorwerpen gevonden. Bekijk de foto’s op NOS.nl.
  1. Noteer vier voorwerpen die gevonden zijn.
  2. Leg van elk voorwerp uit waarvoor het gebruikt werd.
  3. Bedenk wat je kunt afleiden uit de vondst van een munt of een mantelspeld.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze mens en maatschappijmethode Plein M?

Naar website