NU Actueel

Robot wordt docent

Kunnen kleuters een taal leren met hulp van een robot?

Onderzoekster Mirjam de Haas uit Tilburg heeft een ideaal: zij wil dat in de toekomst in iedere klas op de basisschool robots werken om de leerkrachten te helpen. Kinderen die moeite hebben met de stof, of juist wat  voorlopen, kunnen door een robot extra begeleid worden, terwijl de rest van de klas les krijgt van de juf of meester.

 

Zo’n robot is ook handig voor taallessen, bijvoorbeeld voor kinderen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands of voor Nederlandstalige kinderen die Engels willen leren.

 

De Haas doet onderzoek naar die laatste groep, en ze vertelt daarover in dit filmpje. Leren kinderen beter Engels als een robot hen helpt dan wanneer ze in hun eentje achter een tablet of een computer zitten? In het filmpje wordt uitgelegd hoe dat onderzoek gaat, en hoe ingewikkeld het is om zoiets te onderzoeken.

 

De Haas ontdekte dat de robots vooral meerwaarde hebben als ze hun ‘lichaam’ gebruiken, bijvoorbeeld om gebaren uit te beelden. Het is goed mogelijk dat we ook in andere gevallen op die manier een taal leren: door goed te kijken hoe de sprekers zich precies gedragen.

 

 

Vragen en opdrachten

Alle vragen en opdrachten kun je samen met een klasgenoot maken.

Bespreek daarna de antwoorden in de klas.

Overleg over de vragen 1a, 1b en 1c vóórdat je het filmpje bekijkt.

 

1a  Wat heb je liever: Engelse les van een docent of van een robot? Waarom?

1b De tekst somt een paar voordelen op van een robot die bij lessen helpt. Welke voordelen zijn dat? Zie jij dat ook als voordelen?

1c  Is een taalrobot iets heel anders dan een computerprogramma dat je via laptop of computer helpt bij het leren van een vreemde taal? Leg uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn.

 

2a Bekijk nu het filmpje. Wat heeft Mirjam de Haas onderzocht? Anders gezegd: wat is de centrale vraag in haar onderzoek?

2b  Waarom is zij geïnteresseerd in een antwoord op die vraag?

2c Hoe is de onderzoeker te werk gegaan?

2d Wat is tot nu toe het belangrijkste resultaat?

 

3a  Welk maatschappelijk nut heeft het onderzoek? Of is dat er niet? Leg uit.

3b  Wat is jouw oordeel over de resultaten? Vind je die bijvoorbeeld verrassend, bijzonder, belangrijk, opzienbarend of juist niet? Leg uit.

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 85

Bron: TLPST nr. 85

Nieuw Nederlands

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

TLPST is een maandelijkse lesbrief van Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal