NU Actueel

Pushbacks

  • 21 september 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Havo/vwo Tweede Fase
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

De Britse kustwacht is begonnen met het trainen van medewerkers om boten met migranten en vluchtelingen op zee ’terug te duwen’ naar de Franse kust. Op beelden is te zien hoe met jetski’s wordt geoefend om rubberboten op het water tegen te houden, zodat ze niet in de Engelse territoriale wateren komen. Het is nog niet duidelijk hoe de migranten na de zogenaamde ‘pushback’ weer aan de Franse kustwacht worden overgedragen.

Deze ‘pushbacks’ op zee vallen onder de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Patel van het Verenigd Koninkrijk. Hij wil strenger wil optreden nadat vorige week een recordaantal migranten de Britse kust bereikte. In de week tot aan 10 september kwamen 1959 mensen via het Kanaal in het Verenigd Koninkrijk aan. De totale stand voor dit jaar staat op 14.461: dat is al bijna twee keer zo veel als in heel 2020.

Volgens Franse politici zijn de pushbacks of omdraaiacties in strijd met het internationale zeerecht. Ze kunnen tot gevaarlijke situaties op zee leiden. Priti Patel wil meer controle uitoefenen op de Britse grenzen via een speciale wet. Dat was een belangrijk onderwerp bij de Brexit.

Bij mensenrechtenorganisaties hebben de pushbackplannen van Patel tot felle kritiek geleid. Het aantal migranten dat probeert over te steken neemt nu sterk toe. Dat heeft mogelijk te maken met het toekomstige beleid van de Britse regering. De migranten zouden het Verenigd Koninkrijk nog willen bereiken voordat de nieuwe Britse wet van kracht wordt.

Bron: NOS, bewerkt

Opdrachten

1 Lees het artikel en bekijk het filmpje.
a Zoek in de atlas of op internet antwoord op de volgende vragen:
– Welke wateren vormen de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk?
– Welke twee namen worden gebruikt voor het smalste deel water tussen beide landen?
– Welke kustvorm vind je aan beide zijden van dit water en uit welk gesteente is deze kust opgebouwd?
– Maak een schets van de vier maritieme zones die deze wateren van belang zijn.
b Leg uit wat het verschil is tussen de absolute en relatieve afstand tussen beide landen.
c Op welke drie manieren kun je deze afstand overbruggen?

2 De oefeningen voor de pushbacks zorgen voor spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
a Leg uit waarom minister Patel strenger wil optreden tegen de komst van migranten?
b De Franse politici gebruiken het internationale zeerecht of maritieme recht om uit te leggen dat de pushbackacties niet kloppen. Wat staat er in dat zeerecht?
c Welk verband is er tussen de Brexit en oefeningen van de Britse kustwacht?
d Analyseer deze migratiestroom met behulp van het push- en pullmodel.
e Leg uit dat je de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een zachte, maar ook een harde grens kunt noemen.

3 Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek op de Britse plannen.
a Verklaar dat door de pushbackoefeningen het aantal migranten dat probeert over te steken naar het Verenigd Koninkrijk juist toeneemt.
b Wat vind jij: mogen de Britten een strenge wet invoeren of hebben de Fransen en de mensenrechtenorganisaties gelijk? Leg je antwoord uit.

4 Ook aan de oostgrens van de EU komen pushbacks voor. Lees daarvoor dit artikel van de NOS.
a Waarom stuurt de Wit-Russische regering sinds juli duizenden migranten naar de grenzen van de EU?
b Waarom duwt de Poolse grensbewaking mensen terug over grens?
c Wat vind je van deze pushbacks? Welke argumenten zijn er voor en welke zijn er tegen?

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden inĀ HAVO 4 en VWO 4 hoofdstuk 1 Wereldbeeld.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

De volgende NU Actueel van buiteNLand verschijnt op dinsdag 5 oktober 2021.