NU Actueel

Provinciale Statenverkiezingen op de kaart

 - NU Actueel Video bekijken

Op woensdag 20 maart gingen 1,3 miljoen mensen naar de stembus. De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen bedroeg 56,1% en dat was in de laatste 30 jaar niet meer voorgekomen.

Bekijk de uitslagen op de site van de NOS en vergelijk die met de kaarten van de Grote Bosatlas.

Opdrachten

Kennis
Bekijk het filmpje, de afbeelding en de kaartjes.

1 Klik hier voor alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen.
a Bekijk het kaartje en klik op Gemeenten. Wat zijn de drie grootste partijen in jouw gemeente?
b Klik op Provincies. In welke drie provincies is Forum van Democratie de grootste partij geworden?
c Klik op Eerste Kamer. Welke drie partijen krijgen de meeste zetels in de Eerste Kamer?
d Hoeveel zetels krijgen de drie christelijke partijen samen?

 

2 Bekijk het filmpje over de regiostem.
a Welke provincies hebben geen lokale partij?
b Waar blijft de regiostem bij deze verkiezingen als je kijkt naar de Eerste Kamer?
c Bekijk de uitslagen. Krijgen de regiopartijen nu zetels in de Eerste Kamer?

 

 

Bosatlas

3 Vergelijk 58D Stedelijkheid (GB55) met het kaartje van de uitslagen per gemeente.
a Welke verschillen zie je als je kijkt naar de uitslagen en de gebieden met de grootste stedelijkheid in he westen van het land?
b Welke verschillen zie je als je de uitslagen tussen de gebieden met de grootste stedelijkheid in het westen met die van het noorden vergelijkt?
c Welke overeenkomsten zie je als je kijkt naar de uitslagen en de gebieden met de minste stedelijkheid, zoals bijvoorbeeld Overijssel en Noord-Limburg?

 

 

 

4 Vergelijk 50B Grootste partij Tweede Kamerverkiezing (GB55) met het kaartje van de uitslagen per provincie bij de Provinciale verkiezingen.
a In welke provincies is in 2019 de PvdA nog de grootste partij?
b In welke provincie is de VVD in 2019 nog steeds de grootste partij?
c Beschrijf de veranderingen in het politieke landschap tussen 2012 en 2019.
d Welke conclusie kun je nu trekken?

 

 

 

 

5 Vergelijk kaart 50F Reformatorisch onderwijs (GB55) met het kaartje van de uitslagen per gemeente.
a Welke overeenkomsten zie je tussen de twee kaarten als je kijkt naar de ChristenUnie en de SGP?
b Bij deze overeenkomsten hoort het begrip ‘Biblebelt’. Wat wordt daarmee bedoeld?
c In welke stad gaan de leerlingen van groep 8 van de Reformatorische school in Lelystad voortgezet onderwijs volgen?
d Ligt de school voor reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs centraal in de ‘Biblebelt’? Leg je antwoord uit.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website