NU Actueel

Provinciale Statenverkiezingen op de kaart

 - NU Actueel Video bekijken

Op woensdag 20 maart gingen 1,3 miljoen mensen naar de stembus. De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen bedroeg 56,1% en dat was in de laatste 30 jaar niet meer voorgekomen.

Bekijk de uitslagen op de site van de NOS en vergelijk die met de kaarten van de Grote Bosatlas.

Opdrachten

Kennis
Bekijk het filmpje, de afbeelding en de kaartjes.

1 Klik hier voor alle uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen.
a Bekijk het kaartje en klik op Gemeenten. Wat zijn de drie grootste partijen in jouw gemeente?
b Klik op Provincies. In welke drie provincies is Forum van Democratie de grootste partij geworden?
c Klik op Eerste Kamer. Welke drie partijen krijgen de meeste zetels in de Eerste Kamer?
d Hoeveel zetels krijgen de drie christelijke partijen samen?

 

2 Bekijk het filmpje over de regiostem.
a Welke provincies hebben geen lokale partij?
b Waar blijft de regiostem bij deze verkiezingen als je kijkt naar de Eerste Kamer?
c Bekijk de uitslagen. Krijgen de regiopartijen zetels in de Eerste Kamer?

 

 

Bosatlas

3 Vergelijk 58D Stedelijkheid (GB55) met het kaartje van de uitslagen per gemeente.
a Welke verschillen zie je als je kijkt naar de uitslagen en de gebieden met de grootste stedelijkheid in het westen van het land?
b Beschrijf de verschillen in uitkomst tussen de regio Amsterdam en Rijnmond.
c Welke verschillen zie je als je de uitslagen tussen de gebieden met de grootste stedelijkheid in het westen met die van het noorden vergelijkt?
d Welke overeenkomsten zie je als je kijkt naar de uitslagen en de gebieden met de minste stedelijkheid?
e Als je van provinciaal niveau overstapt naar gemeentelijke niveau pas je een geografische werkwijze toe. Welke is dat en wat is het voordeel hiervan?

 

 

4 Vergelijk 50B  Grootste partij Tweede Kamerverkiezing (GB55) met het kaartje van de uitslagen per provincie bij de Provinciale verkiezingen.
a Beschrijf de ruimtelijke veranderingen voor de VVD en de PvdA tussen 2012 en 2019.
b Beschrijf de veranderingen in het politieke landschap tussen 2012 en 2019.
c Welke conclusie kun je nu trekken?

 

 

 

 

 

5 Vergelijk kaart 50F Reformatorisch onderwijs (GB55) met het kaartje van de uitslagen per gemeente.
a Welke overeenkomsten zie je tussen de twee kaarten als je kijkt naar de twee kleine christelijke partijen?
b Bij deze overeenkomsten hoort het begrip ‘Biblebelt”. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe is die ruimtelijk zichtbaar? Tip bekijk eventueel kaart 46A.
c In welke stad gaan de leerlingen van groep 8 van de Reformatorische school in Lelystad voortgezet onderwijs volgen?
d Heeft de school voor reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs een groter of een kleiner verzorgingsgebied dan het hoger beroepsonderwijs in Apeldoorn? Leg je antwoord uit
e Heeft de school voor reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs een grotere of een kleinere reikwijdte dan het hoger beroepsonderwijs in Apeldoorn? Leg je antwoord uit.

 

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website