NU Actueel

Provinciale Statenverkiezingen

  • 4 maart 2019
  • Niveau: Onderbouw
  • Bron: NOS.nl
 - NU Actueel Video bekijken

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar en ouder kan dan stemmen voor een nieuw provinciebestuur. Maar hoewel het over de provincie gaat, hebben deze verkiezingen ook gevolgen voor het landelijk bestuur: het kabinet en de Eerste Kamer.

  1. Bekijk het filmpje van NOS.nl. wat zijn de 7 kerntaken van het provinciebestuur?
  2. Wat merk je daarvan in jouw provincie?
  3. Bekijk op IPO.nl een voorbeeld uit jouw provincie. Bespreek samen: vind je het belangrijk dat de provincie daarover een besluit neemt en daar dingen voor regelt? Leg je antwoord uit.
  4. Bekijk filmpje hieronder van ProDemos. Wat zijn ‘getrapte’ verkiezingen?
  5. Leg uit waarom de Provinciale Statenverkiezingen ook belangrijk zijn voor de Eerste Kamer.
  6. Wat vind jij, moet elke stem bij de getrapte verkiezingen even zwaar tellen of juist niet? Onderbouw jouw mening met argumenten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website