NU Actueel

Wie profiteert het meest van Rutte III?

  • 26 oktober 2017
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Het duurde even, maar de formatie van Rutte III is rond. Doordat de kabinetsplannen op tafel liggen en zijn doorgerekend door het CPB, kunnen er nu koopkrachtontwikkelingplaatjes worden gemaakt. Hierin wordt voorspeld wat de gevolgen qua koopkracht zullen zijn voor verschillende bevolkingsgroepen. Niet iedereen zal even blij zijn met de plannen van het kabinet.

Opdrachten

Bespreek bovenstaande staafgrafiek met de klas aan de hand van de volgende vragen:

  1. Wat betekent een gemiddelde koopkrachtstijging voor alle huishoudens van 1,1% eigenlijk?
  2. Als je naar de ontwikkelingen kijkt op basis van inkomensniveau, voert Rutte III dan nivellerend of denivellerend economisch beleid?
  3. Wat voor maatregelen zouden er kunnen zijn gekozen die als gevolg hebben dat werkenden er méér op vooruit gaan dan uitkeringsgerechtigden of gepensioneerden?
  4. Een reactie van een lezer op de grafiek is dat de plannen van Rutte III in ieder geval het probleem van de armoedeval verkleinen. Wat wordt hiermee bedoeld?

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website