NU Actueel

Prikkelbare darm syndroom (PDS)

  • Voeding
  • 7 oktober 2021
  • Niveau: Vwo bovenbouw
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Prikkelbare darm syndroom

Naar schatting 10-15% van de mensen heeft last van een prikkelbare darm. Buikpijn, een opgeblazen gevoel, krampen, diarree of juist verstoppingen zijn veelgenoemde klachten. Naar de oorzaak is het gissen. Soms begint het prikkelbare darm syndroom (PDS) met een darminfectie of sturen de hersenen de darmen verkeerd aan. Ook stress of de darmflora kunnen aanleiding geven tot buikklachten.

Opdrachten

1  Lees https://www.mlds.nl/nieuws/belangrijke-doorbraak-in-onderzoek-naar-het-prikkelbare-darm-syndroom-pds/
Om welke reden dachten de onderzoekers dat het afweersysteem betrokken is bij PDS?
Binas 84M Bij een allergische reactie reageert een bepaald type witte bloedcellen, de mestcellen. Deze cellen bevinden zich onder andere in de slijmvliezen van de darm. Een lichaamsvreemde stof (antigeen) zet het lichaam aan tot de productie van antistoffen. Deze antistoffen (van het type IgG) hechten zich aan de celmembranen van de mestcellen. Komen de lichaamsvreemde stoffen een tweede keer in het lichaam, dan hechten zij zich op hun beurt aan de antistoffen op de mestcellen. De mestcellen reageren daarop met een allergische reactie.  Wat is volgens Binas de reactie van de mestcellen?
Binas 84M Professor Broeckxstaens denkt dat door (voedings)stoffen in de darm mogelijk een allergische reactie optreedt. Welk van de genoemde mogelijke effecten van de mestcellen verklaart de pijn die mensen met PDS voelen?

2  Bekijk het filmpje van Jeroen Kolkman op https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/pds-prikkelbare-darm-syndroom/ (0 – 3.35 min).
Door welk type spieren bewegen de maag en de darmen en hoe noem je zo’n beweging van de darmen?
Zenuwen prikkelen de darmspieren tot samentrekking. Is er zenuwschade dan kan PDS optreden doordat de zenuwen de spieren niet goed aansturen. Hoe komt het dat artsen zenuwschade moeilijk kunnen vaststellen?
Binas 82C In welke delen van dunne darm bevinden zich de zenuwen die de darmperistaltiek regelen?
Leg uit dat door een traag werkende dikke darm verstoppingen ontstaan en door een snel werkende dikke darm diarree.
Leg uit dat door een te snelle darmperistaltiek mensen kunnen vermageren.

3  Bekijk de video ‘IBS symptoms, the low FODMAP diet and the Monash app that can help’(0-2.30min).

Binas 82E Welke enzymen breken koolhydraten in de dunne darm?
Wat zijn ‘Fodmaps’?
Leg uit hoe het komt dat de dunne darm uitzet door deze ‘Fodmaps’.
Hoe ontstaat gasvorming in de dikke darm door ‘Fodmaps’?
Het opzetten van de buik door het water in de dunne darm en het gas in de dikke darm veroorzaakt pijn. Hoe kunnen mensen die pijn voorkomen/verminderen?

 

Bronnen

Maag Lever Darm stichting: ‘Belangrijke doorbraak in onderzoek naar het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)’
Maag Lever Darm stichting: ‘Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)’
Central Clinical School, Monash University: ‘IBS symptoms, the low FODMAP diet and the Monash app that can help’

Meer weten?
Wikipedia: ‘Irritable bowel syndrome’
Alilia Medical Media: ‘Irritable Bowel Syndrome: Pathophysiology, Symptoms, Causes, Diagnosis and Treatment, Animation’


Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in  Nectar 5 vwo H10 Voeding en vertering