NU Actueel

Plastic in de Middellandse Zee

  • Bosatlas
  • 12 juni 2019
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

De toenemende hoeveelheid plastic in de Middellandse Zee komt voor een groot deel van toeristische stranden, heeft het Wereld Natuur Fonds uitgezocht en 20 procent van het zwerfplastic is afkomstig van schepen en de visserij.

Volgens een nieuw WNF-rapport verdwijnt iedere minuut een hoeveelheid plastic vergelijkbaar met ruim 30.000 halve literflessen in de Middellandse Zee. De milieuorganisatie zegt dat de vervuiling in de zomermaanden met 40 procent toeneemt, omdat de afvalverwerking op veel plekken niet goed functioneert. “Dat afval belandt op open vuilstortplaatsen, waar het weer vanaf waait en het komt dan weer in zee terecht. Je zou verwachten dat je op vakantie tijdens het zwemmen veel plastic moet tegenkomen. Toch is dat niet zo, omdat veel plastic op de stranden aanspoelt of naar de bodem zinkt. Hier wordt het in steeds kleinere deeltjes afgebroken. Dit zijn microplastics die je niet meer kunt zien en naar de bodem dwarrelen.”

Bron: www.nos.nl


Opdrachten

Kennis  

Bekijk het filmpje, de kaart en lees de tekst.

1a Noem enkele redenen waarom in de zomermaanden de vervuiling sterk toeneemt in de Middellandse Zee.
b Waarom merk je tijdens het zwemmen in de Middellandse Zee weinig van het plastic?
c Stel met behulp van het kaartje van het WWF de top 5 van de meeste vervuilde gebieden samen.
d Welke Europees land scoort het hoogst met de plasticvervuiling?

2 Bekijk het filmpje.
a Wie zijn de boosdoeners van de vervuiling volgens de geïnterviewden?
b Noem enkele adequate oplossingen voor de vervuiling.
c Wat werkt het beste volgens jou? Moet je de vervuiling bestrijden of moet je het probleem bij de bron aanpakken?

Atlas GB (55) of de digitale GB.

GB55 114B Bevolking

GB55 119A Toerisme

3 Bekijk de kaarten.
a Hoeveel concentratiegebieden  van plastic zijn er totaal op de wereldzeeën?
b Waarom vindt er geen ‘natuurlijke’ concentratie van plastic in het Middellandse zeegebied plaats?
c Is er verschil in gebieden met plasticconcentraties tussen NB en ZB?
d Wat kun je nu zeggen over het schaalniveau van de plasticvervuiling?

GB244 Zeestromen

GB 247B Milieu
e Vergelijk kaart GB244 Zeestromen met GB 247B Milieu. Hoe worden deze gebieden genoemd waar grote concentraties van plastic worden aangetroffen?
f Welke twee zeestromingen zorgen voor de vorming van deze concentraties?


Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Je vindt meer informatie over dit onderwerp in hoofdstuk 2 AARDE Klimaat en landschap in de boeken van leerjaar 4.