NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

Recentelijk is de bouwwereld met een nieuw fenomeen geconfronteerd: PFAS. PFAS is de afkorting van een groep chemische stoffen met gemeenschappelijke kenmerken. De hoeveelheid recente berichtgeving over PFAS is overweldigend, maar in dit filmpje van RTL nieuws wordt helder verwoord waar de pijnpunten liggen. 

Opdrachten

1.Geef de volledige naam van de groep aangeduid met PFAS en verklaar de A in de afkorting.

Het grote voordeel van PFAS is tevens het grote nadeel: ze worden “forever chemicals “ genoemd.

2. Verklaar de naam “forever chemicals”.

Een van de meest voorkomende stoffen van deze groep is PFOS (C8HF17O3S). Voor deze stof geldt de maximum norm van 3 microgram per kg grond.

3. Bereken hoeveel ppb PFAS deze maximumwaarde vertegenwoordigt.

De grens voor landbouw- en natuurgrond is afgeleid van de huidige meettechniek, het is de absolute ondergrens die aangetoond kan worden in het laboratorium (video na ongeveer 3 minuten).

4. Bereken hoeveel keer hoger het gehalte in de tuin in Dordrecht is, vergeleken met die ondergrens.

Er is discussie of je die groente uit die tuin wel kan eten.
Jan zegt: die groente moet je niet eten, de grond is veel vervuilder dan landbouwgrond mag zijn.
Desiree beweert: je zou eigenlijk moeten weten of je wel PFAS binnenkrijgt als je die groente eet.
Hakim zegt echter: je weet de ondergrens wel, maar over een jaar kunnen we nog veel lager meten . Moeten we dan  nog strenger worden?

5. Bediscussieer met je klasgenoten of het telen van groente op die tuin in Dordrecht wel kan. Geef argumenten voor en tegen de beweringen van Jan, Desiree en Hakim. Welk essentieel gegeven zou je graag nog willen weten?

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie Overal
Naar website Chemie

Bron: RTL nieuws