NU Actueel

Onze zomers worden steeds droger

 - NU Actueel Video bekijken

Nederland heeft sinds 1950 steeds vaker droge zomers. Dat wil zeggen: in het binnenland. In de kustgebieden is dat niet het geval, daar valt juist meer neerslag. Dit blijkt uit onderzoek van het KNMI en de Universiteit Utrecht. De wetenschappers verwachten dat deze trend zich voortzet.
Het binnenland ligt hoger dan de kuststrook en is daardoor extra gevoelig voor neerslagtekorten in de zomermaanden. Ook is dit deel van het land voor de watertoevoer voornamelijk afhankelijk van regen. De kustregio’s kunnen daarnaast profiteren van het water dat de grote rivieren aanvoeren.
De oplopende temperatuur is min of meer gelijkmatig verdeeld over heel Nederland, maar de zonnestraling is in het binnenland iets meer toegenomen dan aan de kust. Hoe dat komt weten de onderzoekers niet. Ze voorspellen dat er in de toekomst steeds vaker droge zomers zullen voorkomen.
Door de droogte komen o.a. de landbouw, de drinkwatervoorziening en de scheepvaart in gevaar. Op dit moment gaat het KNMI uit van twee toekomstscenario’s: de huidige trend van meer droogte zet door óf er komt onder invloed van lokale hogedrukgebieden nog meer droge en warme lucht naar Nederland. In dat laatste geval wordt de droogte nog sterker.
Bron: de Volkskrant,  27 mei 2020

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Noem twee oorzaken waardoor er in het binnenland eerder neerslagtekorten ontstaan dan in het kustgebied.
b Leg uit wanneer er volgens het KNMI sprake is van droogte.
c Welke sectoren komen door de droogte in gevaar?

Bosatlas van het Klimaat – Gemiddelde neerslaghoeveelheid

2 Bekijk kaart GB 18 Nederland Reliëf en de kaart 35C Gemiddelde neerslaghoeveelheid uit de Klimaatatlas.
a Noem drie gebieden ten oosten van Utrecht waar meer dan 925 mm gemiddeld per jaar valt.
b Wat is volgens jou de oorzaak van deze grote hoeveelheid neerslag?
c Welke twee gebieden ten westen van Utrecht valt ook meer dan 925 mm?

GB 39G Neerslag

GB 38G Zeer warme dagen

GB 39H Neerslag en GB 39I Waterbalans


3 Bekijk de grafieken van GB 39G Neerslag en GB 38G Zeer warme dagen.
a Welke trend zie je bij de neerslag van 1906 tot en met 2015?
b Welke trend zie je bij de zeer warme dagen van 1901 tot en met 2015?
c Bekijk de grafieken van GB 39H Neerslag en GB 39I Waterbalans. Hoe zien de neerslagstaafjes van 2020 van maart, april en mei er volgens jou uit?
d Welke gevolgen heeft dat voor de waterbalans van 2020?

4 Ga naar deze site. Vul jouw postcode in. Hoe ziet het klimaat er bij jou in 2050 uit?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4vmbo, hoofdstuk 1 Weer en klimaat.