NU Actueel

Ontstaat in Afrika net zo’n situatie als in Afghanistan?

 • 20 september 2021
 • Niveau: Bovenbouw
 • Bron: NOS.nl
 - NU Actueel Video bekijken

We horen steeds vaker over terroristische aanslagen in Niger, Burkina Faso en Mali. Dat is geen toeval: jihadisten willen in deze regio een nieuw kalifaat vestigen, met rampzalige gevolgen voor de bevolking. Internationale troepen die er zaten om de vrede te bewaken trekken zich langzaam terug. Ontstaat hier een zelfde situatie als in Afghanistan?

 Opdrachten:

 1. Bekijk het filmpje van NOS.nl hierboven. Beschrijf de problemen in de Sahel.
  1. Wat is de oorzaak van de grote groei van groeperingen die aanslagen plegen?
  2. Wat kunnen gevolgen daarvan zijn voor Europese landen?
  3. Hoe zouden grotere problemen voorkomen kunnen worden? Wat is daarvoor nodig?
 2. Gebruik de bronnen hieronder.
  1. Wat is de rol van de VN in dit conflict?
  2. Beschrijf en verklaar de manier waarop de inwoners van de Sahellanden naar de inmenging van buitenlandse legers kijken.
  3. Leg uit waarom vooral Frankrijk een belangrijke rol speelt in de Sahellanden.
  4. Zijn deze landen volledig gedekoloniseerd? Leg je antwoord uit.
  5. Leg uit hoe gebeurtenissen uit het verleden de huidige gang van zaken beïnvloeden.
  6. Geef je mening: Vind jij inmenging door Europese landen in conflicten in Afrika nodig/goed? Licht toe.
 3. Bekijk het artikel op VRT.be.
  1. Wat is onlangs in Afghanistan gebeurd?
  2. Welke overeenkomsten zijn er tussen de situatie in Afghanistan en die in Afrika?
  3. Welke verschillen zijn er?
  4. Bespreek samen: Wat zouden Afrikaanse en Europese landen moeten doen om een vluchtelingenstroom en evacuaties zoals uit Afghanistan te voorkomen?

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website