NU Actueel

Onschuldig opgesloten in Nederland

 - NU Actueel Video bekijken

Ruim 133.000 hebben de petitie van Stichting Het Vergeten Kind getekend, waarin gevraagd wordt een eind te maken aan de gesloten jeugdzorg. Ze roepen het kabinet op om snel met een plan te komen voor goede alternatieven. Vorige week werd de petitie overhandigd aan staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid. In 2020 zaten ruim 1800 kinderen voor korte of langere tijd in de gesloten jeugdzorg.

Opdrachten:

  1. Wat is een petitie?
  2. Waartegen is de stichting ‘Het vergeten kind’ een petitie gestart?
  3. Wat is het doel van Jeugdzorg?
  4. Wanneer komen jongeren in aanraking met gesloten jeugdzorg?
  5. Uit onderzoeken blijkt dat de meeste kinderen meer beschadigd raken in deze gesloten inrichtingen dan dat ze er geholpen worden. Heb jij daar een verklaring voor?
  6. “In de gesloten jeugdzorg maken kinderen geweld en repressie mee”. Wat wordt daarmee bedoeld?

Eigen mening:

  1. Mogen jongeren die niets strafbaar hebben gedaan worden opgesloten in een isoleercel? Motiveer je mening.

Meisjes in de gesloten jeugdzorg worden gedwongen anticonceptie te nemen. Niet alleen werd anticonceptie opgelegd bij binnenkomst van de instelling, maar het werd ook als voorwaarde gesteld om op verlof te mogen.

Stelling: Je mag niemand, dus ook jongeren met gedragsproblemen, dwingen tot gedwongen anticonceptie’.

  1. Eens of oneens? Motiveer je mening.

 

Extra info: Petitie voor einde gesloten jeugdzorg, maar wat zijn de alternatieven?

Extra info: Hetvergetenkind.nl

Extra info: ‘Meisjes in gesloten jeugdzorg gedwongen tot gebruik anticonceptie’

Extra info: Onderzoek: meeste jongeren komen beschadigd uit gesloten jeugdzorg

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site