NU Actueel

Omstreden standbeelden onder vuur: ook bij ons een beeldenstorm?

Open het artikel en lees eerst alleen de vetgedrukte kop. Beantwoord daarna de 10 vragen.
Let op: de tekst heeft 8 alinea’s.

1 Open het artikel. Lees eerst alleen de vetgedrukte kop boven het artikel. In de kop staat het woord ‘beeldenstorm’. Wat is volgens jou een beeldenstorm?

2 Lees nu het artikel helemaal. Wat is volgens het artikel een beeldenstorm?

3 Wat is een ‘omstreden’ persoon? (alinea 1)
A iemand die beroemd is
B een persoon over wie veel gesproken en geruzied wordt
C een slechterik

4 In de Engelse stad Bristol werd een beeld van de sokkel getrokken en in de haven gegooid. Waarom gebeurde dat?

5 Uit alinea 2 blijkt dat de burgemeester van Londen van alle standbeelden af wil. Wat wil hij nog meer aanpakken?

6 Historicus Hans Goedkoop zegt: ‘Dat het er staat is al te veel’ (alinea 4). Wat bedoelt hij met die woorden?
A dat er kleine lettertjes op een sokkel staan is al te veel
B dat mensen het niet meer pikken
C dat het beeld er staat is al te veel

7 Wat zou je volgens Hans Goedkoop met de beelden kunnen doen?

8 Op de markt in Hoorn staat een beeld van Jan Pieterszoon Coen. Waarom was er discussie over het terugplaatsen van dat standbeeld toen de markt werd gerenoveerd?

9 ‘Coen is teruggeplaatst, met een plaquette op de sokkel’ (alinea 8). Wat is een plaquette?
A op het voetstuk onder het beeld kwam een plaatje met uitleg over de dingen die Jan Pieterszoon Coen heeft gedaan
B het standbeeld werd vervangen door een metalen plaat

10 Vind jij dat standbeelden van bekende mensen uit de Nederlandse geschiedenis mogen blijven staan, ook als ze betrokken waren bij de slavenhandel? Leg je antwoord uit.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website