NU Actueel

Omgevingslawaai

  • 15 oktober 2018
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: RTL
 - NU Actueel Video bekijken

Ruim een derde van de huizen in Nederland staat op een te lawaaiige plek, volgens nieuwe normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Langsrazende auto’s, een voorbij denderende trein, een vliegtuig dat laag overkomt: aan omgevingsgeluid is niet te ontsnappen. En dat is niet goed voor je, stelt de WHO. Zo mag wegverkeer niet meer dan 53 decibel produceren. Treingeluid is vanaf 54 decibel schadelijk voor de gezondheid. Voor vliegtuigen en windmolens ligt de grens nog lager, op 45 decibel. Voor die berekening is geluid uit verschillende bronnen is samengevoegd. In één huis kan immers tegelijk zowel geluid van een weg als een trein, vliegtuig of windmolen te horen zijn.

Volgens onderzoek van de WHO is geluid een van de grootste gevaren in de leefomgeving. Het kan zowel lichamelijke als psychische problemen veroorzaken en zelfs tot sterfgevallen leiden. Te veel herrie kan namelijk leiden tot stress en slaapgebrek, wat weer een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten kan veroorzaken,

Ook heeft omgevingsgeluid effect op de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld op hun leesvaardigheid. Fred Woudenberg, van de GGD Amsterdam legt uit: “De WHO zegt eigenlijk: als je wil dat mensen gezond zijn, dat ze rustig kunnen slapen en geen hartinfarcten zullen ontwikkelen, dan moet de hoeveelheid geluid omlaag.”

 

Opdrachten

Lees de tekst, bekijk de kaart met omgevingslawaai en het filmpje.

 

1 Bekijk de kaarten in de KB/GB over Nederland Milieu.

a Welke gebieden in Nederland hebben te maken met het hoogst percentage geluidsoverlast en welke met het kleinste percentage?

b Verklaar dit verschil.

c Noteer de nummers van twee kaarten waar een correlatie tussen bestaat.

 

2 Open de geluidskaart van Nederland.

a Tik in het zoekvenster je woonadres en die van je school. Noteer de scores.

b Noteer ook de score van een adres met een zeer slecht geluidsniveau.

c Welke conclusie kun je nu trekken?

 

3 Ga naar EduGIS, klik daar de onderdelen onder Milieu aan. Vergelijk de kaarten van Edugis over het milieu met de geluidskaart.

a Welke overeenkomsten zie je?

b Welke verschillen zijn er? Hoe kun je die verschillen verklaren?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website