NU Actueel

Oekraïne nu net als Indonesië toen?

 - NU Actueel Video bekijken

Historicus Han van der Horst ziet overeenkomsten tussen wat Rusland nu in Oekraïne aanricht en wat Nederland tussen 1945 en 1949 in Indonesië gedaan heeft. Dat begon toen Indonesië na de Tweede Wereldoorlog, op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uitriep. Het gebied was eeuwenlang een Nederlandse kolonie geweest. Nederland, zelf net bevrijd van de Duitsers, steunde die onafhankelijkheid niet.
De inkomsten uit de kolonie zouden hard nodig zijn voor de eigen wederopbouw. Ook waren er berichten van massale moordpartijen door strijders van de Indonesische revolutie. Die richtten zich in de zogeheten Bersiap op iedereen die had samengewerkt met het koloniale Nederlandse gezag. Nederland stuurde militairen, maar noemde het optreden destijds geen oorlog maar politionele acties. In februari is het grootste onderzoek naar die onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië afgerond. Een van de conclusies is dat er destijds extreem geweld gebruikt is. Premier Mark Rutte heeft daarop namens de Nederlandse regering excuses aangeboden aan de bevolking van Indonesië.

Opdrachten:

 1. Bekijk hierboven het filmpje van Schooltv.nl over het eeuwenlange geweld in Nederlands-Indië.
  1. Leg uit hoe en waarom de kijk van Indonesiërs op Japanners tijdens de oorlog veranderde.
  2. Welke motieven had de Nederlandse regering om zo kort na de oorlog militairen naar Indonesië te sturen?
  3. Leg uit waarom de naam ‘politionele acties’ niet klopt.
  4. Bedenk waarom deze naam toch lange tijd voor de onafhankelijkheidsstrijd gebruikt is.
  5. Geef aan welke groepen niet blij zullen zijn met de excuses van Rutte en geef daarbij hun argumenten aan.
 2. Bekijk het artikel van Han van der Horst over Oekraïne en Indonesië op Joop.bnnvara.nl.
  1. Vergelijk de oorlog die Rusland nu voert tegen Oekraïne met de onafhankelijkheidsstrijd tussen Nederland en Indonesië. Noteer overeenkomsten en verschillen.
  2. Onder het artikel staan verschillende reacties. Stel dat jij ook zou reageren. Hoe zou jouw reactie zijn? Geef daarin argumenten voor jouw mening.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website