NU Actueel

Noah of Jan? Emma of Marie?

Welke namen mensen hun kinderen geven, verandert met de tijd. In 2020 waren de populairste namen voor pasgeboren jongens Noah, Sem, Liam, Lucas en Daan, en voor meisjes Emma, Julia, Mila, Tess en Sophie. Een paar eeuwen geleden, in de middeleeuwen, werden de meeste jongens Jan, Willem, Wouter, Hendrik en Boudewijn genoemd. Meisjes heetten vaak Marie, Margriet, Katelijn, Liesbeth en Adelise.

Hoe weten we dat, van die namen? Voor de namen uit 2020 is het gemakkelijk. Als een baby geboren wordt, geven de ouders dat op bij de overheid. Die houdt alle namen bij en de Sociale Verzekeringsbank publiceert daar ieder jaar een lijst van. Voor de Middeleeuwen is het moeilijker na te gaan, maar daarvoor heeft een onderzoeker alle namen uit allerlei documenten gehaald.

Heel lang zijn de lijstjes met populaire namen gelijk gebleven. Je opa en oma hebben misschien wel een naam uit het ‘middeleeuwse’ lijstje, hoewel ze lang na de Middeleeuwen geboren zijn. Dat komt doordat mensen voor een baby meestal een naam kozen uit de familie – bijvoorbeeld de naam van opa of oma. Die traditie bleef heel lang bestaan. Ongeveer vijftig jaar geleden begon er iets te veranderen. Mensen kozen niet langer een babynaam omdat die nu eenmaal in de familie zat, maar omdat ze die mooi of leuk vonden.

Vragen en opdrachten

Beantwoord de vragen 1a en 1b eerst voor jezelf en bespreek je antwoorden daarna met een klasgenoot.

1a Heb jij een naam die voorkomt in de top 10 van 2020?
1b Welke jongens- en meisjesnaam in de top 10 van 2020 vind jij het leukst?

Beantwoord vraag 2 eerst voor jezelf en bespreek je antwoord daarna in de klas.

2 Zoek hier uit of jouw naam een populaire naam was in je geboortejaar. Vul bij ‘regio’ Nederland in. Sta jij in de top 100?

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 78 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 78

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en
Genootschap Onze Taal.