NU Actueel

Nieuwe gemeenteraden, nieuwe financiën?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. In een aantal gemeenten komt er waarschijnlijk een wissel van de wacht en zal een nieuwe coalitie van partijen het nieuwe gemeentebestuur vormen. Een belangrijke taak, want er gaat veel geld om bij de gemeenten. Bekijk de gemeentebegroting van de gemeente Gouda en beantwoord de volgende vragen.

  1. Gemeenten krijgen voor een deel geld van de Rijksoverheid. De rest moeten ze zelf ophalen met gemeentelijke belastingen. Bereken het deel van het totale budget dat Gouda krijgt van de Rijksoverheid.
  2. De recente ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen een denivellerend effect hebben onder de Nederlandse gemeenten. Welke inkomstenpost wordt beïnvloed door de woningmarkt? En hoe kan dit denivellerend werken?
  3. Gouda verwacht voor 2022 een tekort van € 4 miljoen. Waarom denk je dat een gemeente een begroting goedkeurt die bij voorbaat niet sluitend is?
  4. De grafiek rechtsonder laat de schuldenpositie zien, ten opzichte van het schuldenplafond. Leg uit waarom het belangrijk is dat gemeenten een schuldenplafond hanteren.
  5. Gouda heeft een weerstandsratio van 2,3. Zoek online op wat dit betekent. Waarom is het belangrijk voor gemeenten om voldoende weerstandscapaciteit te hebben?

Wil je meer weten over de gemeentefinanciën van Gouda?

Gouda.nl: Welke keuzes worden er gemaakt in Gouda? (infographic)

Gouda.nl: Voor als je er wat dieper in wil duiken (hele begroting)

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website