NU Actueel

Nicoline van der Sijs wint Taalboekenprijs: Taalverloedering? Welnee: verrijking!

Dit artikel is verschenen in het nieuwsblad Trouw.

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

1 Op welke manieren leidt de auteur de tekst in? Door..
A de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen en het onderwerp aan te kondigen.
B de aanleiding voor het schrijven van de tekst te noemen en een of meerdere vragen te stellen.
C het onderwerp aan te kondigen en een of meerdere vragen te stellen.
D het vertellen van een anekdote en het noemen van de aanleiding voor het schrijven van de tekst.

2 Welke drie argumenten worden gegeven bij de stelling dat het Nederlands van alle kanten onder druk lijkt te staan?

3 Welk tegenargument geeft Van der Sijs bij de stelling dat we terug moeten naar het zuivere Nederlands?

4 Welke ontwikkelingen vonden plaats tussen het Indo- Europees en het Nederlands zoals we dat nu kennen?

5 Wat is waar over het aanleren van een taal?
A Als je ouder bent, is het moeilijker om een analytische taal te leren dan een synthetische.
B Als je ouder bent, is het moeilijker om een synthetische taal te leren dan een analytische.
C Leeftijd heeft geen invloed op het leren van een analytische taal.
D Leeftijd heeft geen invloed op het leren van een synthetische taal.

6 Hoe komt het dat onzijdige woorden in de toekomst niet meer te horen zijn in het Nederlands?
A Er zijn veel meer ‘de’- woorden dan ‘het’- woorden.
B Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke woorden is ook bijna helemaal weggevallen.
C Onzijdige woorden verdwijnen langzaam doordat mensen er mannelijke of vrouwelijke woorden van maken.

7 Wat is het nut van het leren van taalregels als taal steeds verandert?

8 Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
A Het Nederlands wordt bedreigd door taalveranderingen
B Het Nederlands wordt bedreigd door dialecten
C Het Nederlands verandert en dat is goed
D Het Nederlands verandert, maar dat is niet erg

9 Bedenk zelf een verandering in het Nederlands die je de afgelopen tijd in je omgeving hebt gehoord. Deel daarna je antwoord met een klasgenoot en vertel elkaar wat je van deze verandering vindt.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website