NU Actueel

Neutrale voornaamwoorden

 - NU Actueel Video bekijken

Mannen duiden we in het Nederlands aan met hij en hem, vrouwen met zij en haar.

Hoe moeten we dat nu doen met mensen die zich niet een man of een vrouw voelen?

Sommige van deze ‘niet-binaire’ of ‘non-binaire’ mensen geven er de voorkeur aan om te worden aangeduid met die of met hen. Zij vinden het dus prettiger als je niet zegt ‘Zij loopt op straat’ maar ‘Die(gene) loopt op straat’ of ‘Hen loopt op straat.’ Ook hebben ze liever niet dat je zegt ‘Ik zie zijn gezicht’, maar ‘Ik zie hun gezicht’ of ‘Ik zie diens gezicht.’

Op sociale media geven sommige mensen tegenwoordig aan welk voornaamwoord ze het liefst gebruiken. (In het Engels is dat voor niet-binaire mensen meestal they.)

Maart is zelf non-binair – in deze video legt die uit waarom die het belangrijk vindt dat je die aanspreekt met de voornaamwoorden die voor hen het prettigst zijn, en waarom het toch moeilijk is om anderen te verbeteren als ze toch ‘zij’ of ‘hij’ zeggen.

 

Vragen en opdrachten

Bekijk de video. Beantwoord de vragen 1a en 1b eerst voor jezelf en bespreek je antwoorden daarna in de klas.

1a Waarom vindt Maart het belangrijk om mensen die niet-binair zijn aan te spreken met neutrale voornaamwoorden?

1b Lijkt het jou ook belangrijk nu je het filmpje hebt gezien? Licht je antwoord toe.

 

Beantwoord de vragen 2a en 2b eerst voor jezelf en bespreek je antwoorden daarna in de klas.

2a Maak de volgende tekst neutraal:

Ik liep gisteren naar de bushalte waar Raisa en Peter al stonden te wachten. Ze waren druk in gesprek toen haar telefoon ging. Aan zijn gezicht zag ik dat hij baalde dat ze opnam. Ik had Raisa willen vragen hoe haar tentamen ging, maar het was niet het goede moment. Toen heb ik hen maar met rust gelaten.

 2b Wat vind je van de nieuwe, neutrale tekst? Licht je antwoord toe.

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 70 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 70

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.