NU Actueel

Nederlandse Gebarentaal erkend

In september was het feest voor veel Nederlandse doven – hun taal werd eindelijk door de overheid erkend.

Voor heel veel doofgeboren kinderen is gebarentaal hun moedertaal. Dat geldt trouwens ook voor horende kinderen van dove ouders.

Voor mensen die alleen Nederlandse Gebarentaal kennen, is het nu soms vrij lastig: het Nederlands is echt een andere taal, die voor doven moeilijk te leren is. Nu de Nederlandse Gebarentaal erkend wordt, kunnen doven vaker een tolk inschakelen, bijvoorbeeld wanneer ze naar de dokter gaan.

Er is al jarenlang gevraagd om erkenning voor de Nederlandse Gebarentaal, en nu lijkt het dan eindelijk zover. Begin september vergaderde de Tweede Kamer en daar bleek een meerderheid voor erkenning te zijn.

Misschien heeft het een beetje geholpen dat gebarentaal tijdens de coronacrisis letterlijk wat zichtbaarder werd: de persconferenties van de regering werden allemaal getolkt door (onder anderen) Irma Sluis. Zo zagen ineens miljoenen mensen tegelijk hoe een gebarentolk het Nederlands vertaalt naar de Nederlandse Gebarentaal. Maar de erkenning is vooral het resultaat van een jarenlange strijd.

In dit en dit filmpje krijg je wat meer achtergrondinformatie over gebarentaal. Er zijn trouwens in het buitenland ook plaatsen waar bijna alle kinderen gebarentaal leren.

 

Vragen en opdrachten

Bekijk de filmpjes. Beantwoord de vragen 1a en 1b eerst voor jezelf en bespreek je antwoorden daarna in de klas.

1a Waarom kwamen vroeger veel doven en slechthorenden in de problemen?

1b Gebarentaal is een visuele taal. Wat betekent dat?

Bekijk dit filmpje, waarin het handalfabet voorbijkomt in Nederlandse gebarentaal.

2 Leer je eigen naam spellen in handgebaren en verbaas je klasgenoten. Is het gelukt?

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 70 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 70

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.