NU Actueel

Nederland onder water?

 • 8 januari 2018
 • Niveau: Vmbo onderbouw
 • Bron: NU.nl
 - NU Actueel Video bekijken

Het water in de Nederlandse rivieren staat hoog. Het water in de Maas zakt alweer, maar in de Rijn, de Waal en de IJssel neemt het waterpeil nog toe. Er valt de laatste jaren steeds meer regen. Kunnen de rivieren al dat water aan? Slimme oplossingen beschermen de bewoners tegen een overstroming. Is dat genoeg?

Opdrachten:

Bekijk het filmpje.

 1. Welke twee oorzaken van de hoge waterstand worden in het filmpje genoemd?
 2. Bekijk het stroomgebied van de grote rivieren op deze afbeelding.
 3. Gebruik een atlas. Leg uit waarom sneeuwval in de Alpen voor een hoge waterstand in de Nederlandse rivieren zorgt.
 4. Bekijk het filmpje ‘Wat gebeurt er met regenwater als het even teveel is op NOS.nl.
 5. Wat gebeurt er in de stad met overtollig regenwater?
 6. Leg uit: hoe kan het verlagen van een dijk ervoor zorgen dat de inwoners beschermd blijven.
 7. Hoe goed beschermd zijn we? Denk jij dat inwoners in Nederland gevaar lopen of vind je dat er geen overstroming komt? Leg je antwoord uit.
 8. Geef je mening: Vind jij het belangrijk dat de Nederlandse overheid maatregelen treft om extra (regen)water op te vangen? Licht je mening toe.

Meer informatie?

 • Blog PleinM: Het stroomgebied van de Rijn wordt onder de loep genomen in De Rijn in de atlas.
 • Blog PleinM: Informatie over de aanpak van grote hoeveelheden water is te vinden in Ruimte voor de rivier.

Wil je meer weten over onze mens en maatschappijmethode Plein M?

Naar website