NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

Vanaf 1 januari 2020 mag er van 6 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds maximaal 100 kilometer per uur gereden worden op alle snelwegen. Nu is dat op sommige plekken nog 120 of 130 kilometer per uur. Het is een van de maatregelingen die de regering neemt tegen het stikstof-probleem. De uitstoot daarvan is een groot probleem voor de natuur in Nederland.

Opdrachten
1. Wat is stikstof?
2. Wie zijn de veroorzakers van de ‘stikstofcrisis’?
3. Wat zijn de gevolgen van te veel stikstof?
3. Waarom spreekt premier Rutte en de regering van een crisis voor Nederland door de grote hoeveelheden stikstof?
4. Welke rol speelde de Raad van State (hoogste rechter in ons land) in deze stikstofproblematiek?
5. Welke drie maatregelen heeft de regering genomen om het stikstofprobleem op te lossen?

Eigen mening:
Stelling: ‘De maatregelen van het kabinet zijn niet toereikend om het stikstofprobleem op te lossen’
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer waarom je dat vindt.

Extra filmpje: Wat is stikstof? En wat is het probleem?
Extra instagramfilmpje: Hoe we minder stikstof gaan uitstoten
Extra instagramfilmpje: Dit zijn de maatregelen tegen stikstof
Wil je meer weten over NU Burgerschap?
Ga naar de site