NU Actueel

Nederland annexeerde in 1949 een stukje Duitsland

  • 29 april 2019
  • Niveau: Bovenbouw
  • Bron: NU.nl
 - NU Actueel Video bekijken

Deze week is het zeventig jaar geleden dat Nederland 69 vierkante kilometer Duitsland annexeerde, als onderdeel van de herstelbetalingen voor de Tweede Wereldoorlog. De aanvankelijke plannen voor gebiedsuitbreiding waren veel groter.

 Opdrachten:

  1. Bekijk het filmpje op NU.nl. Er werd afgesproken dat Duitsland alleen herstelbetalingen opgelegd kreeg in ‘natura’. Wat wordt daarmee bedoeld? Geef voorbeelden van betalingen in natura.
  2. Op welke manier is het herstel van de oorlogsschade (de wederopbouw) in Nederland uiteindelijk gefinancierd?
  3. Bedenk minstens 3 positieve en 3 nadelige gevolgen van het annexeren van gebied.
  4. Bespreek samen, is het nodig een land dat een oorlog begon te bestraffen? En zo ja, op welke manier kan dat dan het best gebeuren? Onderbouw je mening met argumenten.
  5. Lees het artikel op www.dedokwerker.nl.
  6. De herstelbetalingen voor WOII stopten al veel eerder dan voor WOI. Wat is de achterliggende reden daarvoor?
  7. Waar vraagt de familie Bennema ten Brinke schadevergoeding voor? Vind jij dat zij dit zouden moeten krijgen? Leg je antwoord uit.

Meer informatie over deze annexatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website