NU Actueel

Naziroofkunst moet terug naar eigenaren: om wat voor werken gaat het?

 - NU Actueel Video bekijken
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben nazi’s kunst gestolen. Nazaten (erfgenamen) willen de kunst terug. Het onderzoek naar de herkomst van door nazi’s geroofde kunst is in Nederland dertien jaar geleden gestopt, zegt de Raad voor Cultuur in een maandag verschenen rapport. En bij het besluit of kunst in het museum mag blijven of terug moet naar de nazaten, wegen belangen van musea mee. Dat is in strijd met internationale afspraken. Om wat voor kunstwerken gaat het eigenlijk?

 Opdrachten:

  1. Lees het artikel en bekijk het filmpje op NU.nl en lees het artikel op Parool.nl: Advies Raad voor Cultuur: heropen jacht op naziroofkunst
    Leg uit hoe de nazi’s de verschillende kunstwerken in hun bezit kregen en waarom ze dit zo belangrijk vonden.
  2. Beschrijf wat na de oorlog met de kunst gebeurd is en waar de kunst zich nu bevindt.
  3. Hoeveel gestolen kunstwerken zijn er momenteel (ongeveer) in Nederland?
  4. Gebruik de bronnen hieronder. Welke argumenten hebben musea om kunst niet terug te geven?
  5. Vind jij dat de gestolen kunst terug moet naar de nazaten (erfgenamen) van de bezitters? Leg je antwoord uit.
  6. Bespreek samen: Wat moet volgens jullie gebeuren met kunstwerken van wie niemand meer weet van wie ze zijn? Geef argumenten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website