NU Actueel

Naziroofkunst moet terug naar eigenaren: om wat voor werken gaat het?

 - NU Actueel Video bekijken
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben nazi’s kunst gestolen. Nazaten (erfgenamen) willen de kunst terug. Niet iedereen die de kunst nu in zijn bezit heeft wil daaraan meewerken. Bij het besluit of kunst in het museum mag blijven of terug moet naar de nazaten, wegen belangen van musea mee. Daar is niet iedereen het mee eens. Het onderzoek naar de herkomst van door nazi’s geroofde kunst is in Nederland dertien jaar geleden gestopt, zegt de Raad voor Cultuur in een maandag verschenen rapport. Dat is in strijd met internationale afspraken. Om wat voor kunstwerken gaat het eigenlijk?

 Opdrachten:

  1. Lees het artikel en bekijk het filmpje op NU.nl. Noem vijf voorbeelden van goederen die door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog gestolen zijn.
  2. Hoe kwam deze kunst in het bezit van de nazi’s?
  3. Waarom wilden de nazi’s de kunstwerken hebben?
  4. Beschrijf wat er na de oorlog met de kunst gebeurd is. Wie bezitten de kunst nu?
  5. Bekijk de Tappable op NU.nl: zeven-voorbeelden-van-naziroofkunst. Hoeveel gestolen kunstwerken zijn er (ongeveer) in Nederland?
  6. Vind jij dat de gestolen kunst terug moet naar de nazaten (erfgenamen) van de bezitters? Leg je antwoord uit.
  7. Bespreek samen: Wat moet er volgens jullie gebeuren met de kunstwerken van wie niemand meer weet van wie ze zijn? Geef argumenten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website