NU Actueel

Nagorno-Karabach

 - NU Actueel Video bekijken

De rook is boven de enclave Nagorno-Karabach opgetrokken. In de betwiste regio op de Kaukasus werd zes weken intensief gevochten waarbij duizenden doden vielen. Op 10 november kwam er een plotselinge wapenstilstand en een voorlopig eind aan het geweld in de regio.  Etnische Armeniërs besturen Nagorno-Karabach, maar het wordt internationaal als Azerbeidzjaans grondgebied erkend.
Volgens het akkoord behoudt Azerbeidzjan alle gebieden in en rondom Nagorno-Karabach die het sinds eind september heroverde. Armenië trekt zich terug uit de Azerbeidzjaanse gebieden rondom de enclave die het sinds de jaren negentig bezet.
Door het akkoord worden de grenzen op de zuidelijke Kaukasus radicaal in het voordeel van Azerbeidzjan veranderd. Armenië is de verliezer. De afgelopen weken trok er daardoor een onafgebroken karavaan van Armeniërs weg uit Nagorno-Karabach, op zoek naar een nieuw leven op een nieuwe plek. Een Russische vredesmacht van tweeduizend soldaten bewaakt hier de komende vijf jaar de doorgang tussen de bergen. Die bergcorridor is nu de enige verbinding tussen Armenië en het gedeelte van Nagorno-Karabach dat onder Armeens bestuur blijft.
In Nagorno-Karabach leefden diverse bevolkingsgroepen juist kriskras door elkaar.  De kunstmatige grenzen op de kaart waren getekend op basis van nationaliteit. Die grenzen hielden totaal geen rekening met de culturele lappendeken op de grond.
Het zal in Nagorno-Karabach voorlopig niet tot een duurzaam vredesakkoord komen. Het blijft een onopgelost en bijzonder explosief conflict dat eens in de zoveel tijd tot uitbarsting komt.

 Trouw, 1 december 2020, bewerkt

Opdrachten

Bosatlas – Kaukasus-D Oostelijke Kaukasuslanden: na de oorlog in 2020

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje en kaart D Oostelijke Kaukasuslanden: na de oorlog in 2020.
a Nagorno-Karabach is een enclave. Leg uit wat een enclave is.
b Welke partijen zijn bij dit conflict betrokken?
c Waarom is het voor de Armeense bewoners van Nagorno-Karabach belangrijk dat een vredesmacht de Lachin-corridor bewaakt?

 

Bosatlas – Kaukasus-A Oostelijke Kaukasuslanden in 1991: staatkundig

Bosatlas – Kaukasus-B Oostelijke Kaukasuslanden in 1991: bestuurskundig

2 Vergelijk kaart A Oostelijke Kaukasuslanden in 1991: staatkundig en B Oostelijke Kaukasuslanden in 1991: bestuurskundig.
In 1991 hield de Sovjet-Unie op te bestaan. De landen in de Kaukasus werden zelfstandig.
a Wat veranderde er voor de autonome (zelfstandige) provincie Nagorno-Karabach? Tip: kijk goed naar de legenda!
b Nachitsjevan is een exclave van Azerbeidzjan. Wat is een exclave?

Bosatlas – Kaukasus-C Oostelijke Kaukasuslanden: na de oorlog in 1994

3 Bekijk kaart C Oostelijke Kaukasuslanden: na de oorlog in 1994.
a
Waarom moest er in 1994 een nieuwe kaart van dit gebied worden getekend?
b
Welke nieuwe republiek staat er op deze kaart? Tip: vergelijk kaart C met kaart B.
c Vergelijk de rode grens van deze nieuwe republiek met de witte grens van Nagorno-Karabach. Waarom konden er weer makkelijk nieuwe problemen ontstaan?

Bosatlas – Kaukasus-E Oostelijke Kaukasuslanden: etnische groepen en godsdiensten

4 Bekijk kaart E Etnische groepen en godsdiensten.
a Welke twee volken wonen in Nagorno-Karabach volgens deze kaart?
b Welke twee godsdiensten komen voor in Nagorno-Karabach?
c In de tekst wordt het gebied een ‘culturele lappendeken’ genoemd. Leg dat behulp van je antwoorden op vraag a en b uit.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie kun je vinden in deel 1 hoofdstuk 2 Bevolking en cultuur en in deel 3havo/vwo hoofdstuk 4 Conflicten.