NU Actueel

Na ons de zondvloed

 - NU Actueel Video bekijken

Nederland heeft in de loop van de geschiedenis veel ervaring opgebouwd met de strijd tegen het water. Een strijd die tot vandaag de dag door gaat. Zeker nu het klimaat serieus aan het veranderen is.  Wetenschappers zijn het eens dat het weer extremer wordt en de zeespiegel stijgt. Bovendien daalt de bodem in het westen en noorden van ons land nog steeds. Veengronden dalen, omdat het waterpeil kunstmatig laag wordt gehouden. Door het water weg te pompen, kunnen veengebieden worden gebruikt voor landbouw en wonen. Maar daardoor klinkt het veen wel in en zakt de bodem langzaam weg. De diepste plekken in het westen van Nederland liggen inmiddels meer dan 5 en plaatselijk al bijna 7 meter onder de zeespiegel.

Veel groter zijn de problemen in steden met meer dan 10 miljoen inwoners, de zogenaamde megasteden, in andere delen van de wereld. Jakarta, de hoofdstad van Indonesië,  is het meest beruchte voorbeeld. De stad wordt door het stijgende water bedreigd. De regering heeft nu aangekondigd, op zoek te gaan naar een nieuwe plek om een nieuwe hoofdstad te bouwen.

Bron: Reinier van den Berg, weerman

 

 

 

Opdrachten

Lees de tekst, zoek Jakarta op de kaart, bekijk het filmpje en de informatie van de NOS over de nieuwe hoofdstad.

1 Jakarta, megastad
a Leg uit waarom Jakarta een megastad wordt genoemd.
b Door welke oorzaken daalt de bodem in Nederland?
c Door welke oorzaak daalt de bodem in Jakarta?
d Tegen welke ‘vijand’ strijden Nederland en Jakarta?
e  Waar moet die nieuwe hoofdstad  van Indonesië komen?
f  Waarom zijn natuur- en milieuorganisaties bezorgd? Gebruik bij je antwoord ook de informatie uit onderstaande kaart.

Grote Bosatlas 249E Ontbossing Borneo

2 Het gevaar van Jakarta
Bekijk de eerste twee minuten van de video van het Nederlandse bedrijf Deltares.
a Wat is volgens de woordvoerder het grote probleem in Jakarta?
b Als de muur aan de kust doorbreekt, hoeveel mensen lopen dan direct gevaar?
c Op welke twee manieren zou je al die mensen kunnen beschermen volgens de woordvoerder?

3 Megaproject
Lees de tekst van de NOS over ‘Indonesiërs moeten polderen’.
a Leg in je eigen woorden uit wat er wordt bedoeld met ‘polderen’.
b Hoe wordt het enorme project wel genoemd dat Jakarta zou moeten beschermen?
c Wat zijn de twee grootste problemen van dit enorme project?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over Jakarta vind je in deel 2, hoofdstuk 2 Steden. Meer informatie over problemen met water vind je ook in deel 2, hoofdstuk 3 Water.