NU Actueel

Na ons de zondvloed

  • Bosatlas
  • 6 november 2019
  • Niveau: Havo/vwo onderbouw/Havo/vwo Tweede Fase
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Nederland heeft in de loop van de geschiedenis veel ervaring opgebouwd met de strijd tegen het water. Een strijd die tot vandaag de dag door gaat. Zeker nu het klimaat serieus aan het veranderen is.  Wetenschappers zijn het eens dat het weer extremer wordt en de zeespiegel stijgt. Bovendien daalt de bodem in het westen en noorden van ons land nog steeds. Veengronden dalen, omdat het waterpeil kunstmatig laag wordt gehouden. Door het water weg te pompen, kunnen veengebieden worden gebruikt voor landbouw en wonen. Maar daardoor klinkt het veen wel in en zakt de bodem langzaam weg. De diepste plekken in het westen van Nederland liggen inmiddels meer dan 5 en plaatselijk al bijna 7 meter onder de zeespiegel.

 

Veel groter zijn de problemen in steden met meer dan 10 miljoen inwoners, de zogenaamde megasteden, in andere delen van de wereld. Jakarta, de hoofdstad van Indonesië,  is het meest beruchte voorbeeld. De stad wordt door het stijgende water bedreigd. De regering heeft nu aangekondigd, op zoek te gaan naar een nieuwe plek om een nieuwe hoofdstad te bouwen.

 

 

Bron: Reinier van den Berg, weerman

 

 

Opdrachten

Lees de tekst, zoek Jakarta op de kaart, bekijk het filmpje en de informatie van de NOS over de nieuwe hoofdstad.

1 Jakarta
a
Waarom is men op zoek naar een nieuwe hoofdstad. Wat zijn de problemen met Jakarta?
b Waar moet die nieuwe stad komen?
c Heb je in dit gebied te maken met grootschalige of kleinschalige landbouw? Leg je antwoord uit.
d Waarom zijn natuur- en milieuorganisaties bezorgd? Gebruik bij je antwoord ook de informatie uit onderstaande kaart.
e Blijft Jakarta in de toekomst nog wel een rol spelen?
f Is er misschien nog een reden om een nieuwe hoofdstad te maken?

Grote Bosatlas 249E Ontbossing op Borneo

2 Het gevaar van Jakarta
Bekijk de video van het Nederlandse bedrijf Deltares.
a
Wat is volgens de woordvoerder het grote probleem in Jakarta?
b
Lees de tekst van de WUR. Noem drie vormen van wateroverlast in Jakarta.
c Met hoeveel daalt de bodem en hoe snel stijgt de zeespiegel?
d Waarom daalt de grond zo bizar snel onder Jakarta weg?
e Als de muur aan de kust doorbreekt, hoeveel mensen lopen dan direct gevaar?
f Op welke twee manieren zou je al die mensen kunnen beschermen, aldus de woordvoerder in de video?

3 Megaproject
Lees de tekst van de NOS over ‘Indonesiërs moeten polderen’.
a Leg in je eigen woorden uit wat er wordt bedoeld met ‘polderen’.
b Hoe wordt het enorme project wel genoemd dat Jakarta zou moeten beschermen?
c Wat zijn de twee grootste problemen van dit enorme project?
d Hoe lang is de geplande dijk en wanneer zou die klaar moeten zijn?
e Hoe denk je dat het project ook een rol kan spelen in watervoorziening?
f Zie je mogelijkheden voor Indonesië om ook geld te verdienen met dit enorme dure project?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4H&4V, hoofdstuk 4 Leefomgeving Wateroverlast.