NU Actueel

Muggenoverlast piekt vroeg door het warme weer

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Beantwoord vraag 1 eerst voor jezelf en daarna met de klas. De vragen 2 t/m 9 gaan over de tekst.

1 Kennisvraag: Wat is het nut van een muggenlarve in het water?

2 In alinea 1 gaat het over ‘manifesteren’. Wat bedoelt de auteur hiermee?

3 Waardoor is het muggenseizoen weer begonnen?

4 Wat is de reden dat de mug op sommige plekken veel meer aanwezig is en op andere plekken minder?

5 Hoe kan Muggenradar zien dat de huissteekmug in de winter vooral actief blijft in stedelijke gebieden?

6 “Daarvoor is de hulp van de burger onontbeerlijk.” (alinea 4)
Wat betekent ‘onontbeerlijk’?
A Onmisbaar
B Onacceptabel
C Onnodig

7 Welke drie oorzaken wil de onderzoeker uitvogelen om te ontdekken wat het effect is op de steekmuggenpopulatie?

8 Noem een ander woord voor ‘uitvogelen’. (alinea 4)

9 Wat willen de onderzoekers onder leiding van viroloog Marion Koopmans te weten komen?

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website